0000

Corpus Integratieve psychologie

OverzichtVoorwoordje:

  • Als iemand ontdekt dat bepaalde vroegere pagina's ontbreken, gelieve ons dit zo snel mogelijk per email te melden.
  • Wie over gelijk welke tekst commentaren heeft sture ons een email met de opmerkingen of voorgestelde aanvullingen of veranderingen.
  • Wie nieuwe pagina's wil toevoegen aan deze site, stuurt ons die gewoon op als attachment of zelfs binnenin een email. Wij doen de rest.
  • Bijzonder dankbaar zijn wij jegens lezers die ons aangeven dat bepaalde links niet/verkeerd werken, of pagina's ontoegankelijk zijn.


Een "Corpus" is een coherente verzameling van teksten rond eenzelfde thematiek. In de integratieve wetenschap is het logisch kunnen situeren van een theorie binnen een corpus één der belangrijkste plausibiliteisvoorwaarden.


0. ALGEMENE GEGEVENS

inhoudstafels:

0000 indeling (deze pagina)
0010 principes van de indeling

0090 de eindverhandelingen


handleidingen eindverhandeling:

0091 eindverhandelingen: handleiding


wetenschappelijkheid:

0100 integratieve wetenschap

0110 de ethiek van de evidence based psychotherapie (Mia Leijssen)

0150 ethiek: de deontologische code Integratief Psychotherapeut/Consulent


de academie:

0500 een historiek van de academie

0510 korte voorstelling van de academie als opleidingsinstituut

0550 tijdschrift van de A I P / V V I P (Integra)

0599 stagedocumenten


erkenning statuut psychotherapeut - psychoconsulent

0600 psychotherapie: een beroep of een praktijk?

0750 het BTW-probleem


inhoudelijke documentatie
0800 boekbesprekingen


wetenschappelijke verenigingen

0900 Europese verenigingen1. FENOMENOLOGIE

algemene systeemtheorie:

1010 fenomenologie
1012 systemen

1013 interacties of invloeden
1014 gevolgen
1015 andere aspecten van het gevolg
1016 actieve systemen
1017 de evolutie van systemen
1018 dynamische kenmerken van evoluerende systemen
1500 de fundamentele structuur van de materie (hypothese Kris Roose)
1600 de elementaire deeltjes


evolutieleer:

1700 overzicht
1701 studie van het verleden
1702 de wetmatigheden van het evolutieproces
1703 een projectie van de toekomst
1704 enkele belangrijke conclusies


fundamentele bestaanskwesties (integratieve filosofie):

1710 de zin van leven en bestaan
1711 de zin van leven en bestaan
1750 leven na de dood

1800 De zin van het bestaan (en de visie van Adler)
1900 surrationele kenmerken van kosmos en bestaan


2. LOGICA

algemeen:

2000 inleiding
2010 nut en juistheid van kennis


deductie: logica


inductie: inzichtverwerving

2200 inzichtverwerving
2202 verzamelen van gegevens
2300 de techniek van het integreren

2310 de geschiedenis van het integratief denken

2350 creativiteit als integratie
2370 kwalitatieve research


transcendente inzichten

2400 gnosis
2401 spiritualiteit (MB)
2402 spiritualiteit (KR)

2405 ik en (zelf)bewustzijn

2410 van magisch tot integratief denken (MB)

2420 het numineuze


het structureren van informatie:

2500 indelingen en logische schema's

2590 een casus voorstellen


op zoek naar de ideale taal:


communicatie:


organisatie:


3. HERSENFUNCTIE

3050 hersenherstel

3100 hersenbasis van het gedrag
3200 spiegelneuronen
3250 hersenen en geslachtskenmerken?

3300 kleuren en hun waarneming

3400 evolutie van aap tot mens

3500 beïnvloeden van de hersenfunctie
3510 brein en meditatie

3610 slaapinductie
3700 interacties tussen organische en psychologische fenomenen

3750 hersenfunctie en PTSS
3800 CVS viraal?DE PSYCHOLOGIE VAN HET INDIVIDU

4. PSYCHOLOGIE IN HET ALGEMEEN

hersenonderzoek:

4050 virtuele realiteit als onderzoeksmethode (BBC)


de structuur van de geest:

4100 de inhoud van de geest
4200 het on(der)bewuste


bewustzijn

4300 van bewustzijn tot spiritualiteit
4301 bewustzijn en denken

4305 associatierijk beleven
4310 magisch denken
4320 mythisch denken


de behoeften en het gevoel / de gevoelens / de emoties

4550 behoeften en verlangens 

4552 omgaan met frustraties

4555 op zoek naar je geluk

4557 het Morfeusconflict: conflict tussen droom en werkelijkheid

4600 het gevoel

4610 gevoelens, emoties en quasi-gevoelens (in geweldloze communicatie)


groei en ontwikkeling:

4705 afweermechanismen

4790 ouder worden


persoonlijkheid:

4840 Het onbewuste in aanleg: de prenatale basisfase
4850 persoonlijkheidstypes en ontwikkelingsfasen 
4860 temperamenten (Jan Vertriest)

4861 Hooggevoeligheid, opgave en gave (Arlet Vanroose)

4870 vrouwelijk en mannelijk denken

4875 verschil man/vrouw in secundaire/tertiaire cultuur

4880 persoonlijkheidsvervorming (contextueel, parentificatie)
4890 een poging tot integratie [powerpoint]5. NIET-OPTIMAAL FUNCTIONEREN ALS MENS

A. integratieve Psychopathologie

5000 Voorpagina
5001 inleiding
5005 Het functioneren van de persoonlijkheid

         De enkelvoudige psychopathologieën

5010 Modus 1: psychosen, borderline
5020 Modus 2: depressies, hysterie, angstneurose, fobie e.a. orale neurosen
5030 Modus 3: OCD, en anale neurosen
5035 Modus 3-4: Psychopathie
5040 Modus 4: narcistische neurosen
5050 Modus 5: optimaal/genitaal functioneren

5100 De complexe psychopathologieën

5200 Neurovegetatieve syndromen
5250 Psychosomatische syndromen
5300 Functionele stoornissen
         Mentale syndromen
   5350 Minimale Hersenschade
   5360 Oligofrenie
   5370 Dementie
   5380 Posttraumatische syndromen

Bijlagen

5390 Een korte geschiedenis van de psychiatrie
5395 De DSM-codes


B. Aanpak van het pathologisch functioneren


54 beïnvloeden / psychotherapie in het algemeen

5400 de therapeutische relatie 

5405 microprocesanalyse 

5410 overdracht en tegenoverdracht
5420 het therapeutisch proces

5430 empathie

5450 het induceren van inzicht

5480 het beëindigen van de psychotherapie


55 gewoontes / symptomen veranderen / behandelen

5510 fobieën met psychotherapie en homeopathie


56 rolpatronen / systeeminteracties veranderen
5610 herbelevingsmethode


57 persoonlijkheid veranderen

5701 somatopsychische behandelingen:
   5702 homeopathie
   5703 cranio-sacrale therapie

   5704 vergelijkende studie holistische benaderingen en psychotherapie 

5710 meditatie
5711 heilzaamheid van meditatie
5712 sofrologie

5720 EMDR: Eye-Movementtherapie tegen trauma

5721 focusing, focussen  5721 pps powerpoint focussen

5722 troosten (Stud, eindwerk Nathalie Piron)

5725 EFT: Emotional Freedom Techniques (Tanja Buyst)

5730 telefonisch groei induceren
5740 danstherapie
5750 haptotherapie


580-1 groei bevorderen
5800 het psychotherapeutisch proces bij de training
5818 kritische psychotherapie (eindwerk Isa Deschuytteneer)
5819 fundamenteel zelfvertrouwen (eindwerk Wendy Thys)
 

582-8 concrete therapie- en opvangcentra (Nederland, Vlaanderen)

5821 centra in Vlaanderen / België

5850 sociale vorming bij type 1-3-7


59 de niet-integratieve theorieën (monotheorieën, monomethoden) 

5900 overzicht

 

niveau 1 (eenmalig gedrag): advies


niveau 2 (gewoontes, symptomen)

5920 het medisch model

5925 gedragstherapie


niveau 3 (rol in systeem)
5930 systeemtherapie
5931 contextuele therapie / ouderprojectie
5932 inspirerende vragenlijst /ouderprojectie
5933 diapresentatie Contextuele Therapie van Nagy
5935 parentificatie / ouderprojectie
5936 narratieve psychotherapie (eindwerk Brigitte Crombez)

niveau 4 (persoonlijkheid)
  Direct
    Probleembesef-versterkend
      5940 psychoanalyse
            5941 neurologische kritieken op de psychoanalyse
      5943 Gestalttherapie
      5944 Holistic Therapy (Tallinn, Estland)
    Oplossingsbesef-versterkend
      5945 cognitieve therapie
      5946 NLP
   
  Spontane-groeibevorderend
      5950 Rogeriaanse therapie
      5951 Maslow en de humanistische psychologie
      5954 Neurotherapie
      5955 meditatieve therapieën
      5958 commerciële therapieën

      5959 antipsychiatrie


niveau 5 (groeivermogen)
5960 groeigroepen  

5990 integratieve benadering
5991 korte beschrijving van de integratieve therapie6. OPTIMAAL FUNCTIONEREN ALS MENS

basisbegrippen:

6000 constructief/positief/tertiair denken (samenvatting)

inleidingen
6001 groeien 
6002 groeien Training intro
6006 op weg naar het geluk 
6007 groeien en zelfsturing
6010 optimaal functioneren
6011 de fundamentele realisatiecyclus


de inzichtsfase:

6200 tertiair denken (versus secundair)
6230 endogene inspiratie 

6231 inspirerende vragenlijst voor het onderbewuste

6235 exogene inspiratie 

 

6240 constructief denken 

6241 constructief denken, mythes en fundamenteel zelfvertrouwen

6250 de tekst van het constructief denken
6251 commentaren op de constructieve tekst

6252 kracht van het constructief denken (Veerle Baert)
6270 fundamenteel zelfvertrouwen 
6350 integratie
6355 problemen bij het integreren 
6404 symboliek 
6420 genieten 


de uitvoeringsfase:

6508 zelforganisatie 
6551 de aanpak van het onderbewuste 
6555 zelfmotivatie 
6640 de risico's van de dynamische persoonlijkheid 


anderen doen groeien:
6700 beïnvloedingsprincipes

6705 groei-inductie

6750 groeistimulerende competenties van leraren (eindwerk Sofie Rogge)

6804 constructieve aanpak van intelligentie (eindwerk Sonja Barremaercker)

6805 sterke persoonlijkheden door de Feuersteinmethode 

6806 steun aan de zorgverlener

6807 axenroos: een integratieve benadering (Marthe Denecker)

6808 onbeperkt jezelf. Personal coaching en styling (eindwerk Fre Demortier)

6810 humor in de therapie (Katrien van Steenkiste)
6820 optimaal ouder worden (Dirk van Beveren)

6830 Vrouw zijn (Ines Vandamme)


enkele belangrijke voorlopers:

6900 stoïcisme

6905 pythagoras en de pythagoreeërs

6910 de alexandrijnse boodschap

6920 boeddhismeDE PSYCHOLOGIE VAN DE GROEP

7. GROEPSPROCESSEN

7000 de sociale evolutiefasen
7100 assertiviteit
7200 spreken in publiek
7510 empathie8. SECUNDAIRE GROEPEN

8050 autocratie
8505 van secundaire naar tertiaire relatie

8506 overgang van secundair naar tertiair

8510 Modale Relaties en Seksualiteit (eindwerk Gunther Tanghe)9. TERTIAIRE GROEPEN

algemeen:

9100 tertiair functioneren iha
9101 tertiair functioneren in een notendop


samenwerking:

9200 consensus-besluitvorming

9210 een tertiair samenwerkingsmodel

9310 synergie
9320 van groei-inductie tot teambuilding


relatie:

9509 optimale communicatie 

9510 Geweldloze communicatie

9550 de optimale/surreële relatie

9551 Openheid in partnerrelaties (eindwerk Bart Gobert)

9552 Partnerrelaties en hechting: liefde is een werkwoord (eindwerk Katrien Wybaillie)


samenleving:

9600 Wat na de democratie?


spiritualiteit:

9900 humanistische spiritualiteit

9905 spiritualiteitsbeleving

9910 tantrische spiritualiteit


 


 (c) Alle teksten zijn van Dr Kris Roose, tenzij anders vermeld. Citeren mag, maar enkel mits bronvermelding