0000-0999
Sites per thema:
psy0 algemeen
psy1 systemen
psy2 denken
psy3 brein
psy4 individu
psy50 diagnostiek
psy54 behandeling
psy6 optimaal
psy7 groepen
psy8 suboptimaal
psy9 optimaal

0005 Voorwoord

 

Voorstelling van deze site

 

 

Dit is een continu bijgewerkte neerslag van de onderzoeksresultaten betreffende de psychologische wetenschap in de ruime zin van het woord. Deze inzichten werden en worden ontwikkeld door dr Kris Roose, psychiater, stichter (1978) van de Academie, en voormalig directeur van de Belgisch-Nederlandse Vereniging voor Integratieve Psychologie, samen met medewerkers en (oud-)studenten van deze Academie. Het originele zit dan ook niet zozeer in het aangewende basismateriaal en de uitgangshypothesen, maar in de integratieve hypothesen, die dan weer tot nieuwe verbanden en toepassingen inspireren.
 
Integratief slaat op de gebruikte wetenschappelijke methode. Deze tracht moeilijk te verzoenen standpunten samen te brengen door ze zodanig te herformuleren dat de essentie der deelstandpunten niet verloren gaat. Integratieve psychologie ontwikkelde zich vanaf de zeventiger jaren, oorspronkelijk onder de naam eclectisch, en is thans de snelst groeiende psychologische en psychotherapeutische richting.
 
Integratie is in de hedendaagse wetenschappen een steeds belangrijker begrip aan het worden. Het slaat niet alleen op integrerende denkprocessen, maar beschrijft verrassend genoeg tevens de werkwijze van de hersenen. Verder blijkt dat de verschillende evolutiefasen in de kosmos eigenlijk even zovele stappen naar een steeds toenemende integratie zijn, en dat ook de sociale evolutiefasen van de wereldbevolking stappen zijn in de richting van een uiteindelijke (?) integratie. Moderne samenwerkingsmethodes als Peer to Peer (P2P), P2P Governance en sociocratie spelen daar rechtstreeks op in.
 
Als wij integratie gebruiken in deze site, dan is dat om 2 redenen: (1) een samenbrengen van nuttige gegevens en bruikbare methodes uit meerdere bronnen afkomstig, in plaats van mode- of karaktergebonden keuzes, (2) integreren is ook een wetenschappelijke methode, die via sterk verhoogde plausibiliteit van de hypotheses leidt tot wetenschappelijke zekerheid in toepassingsgebieden waar de exacte methodes (nog) niet bruikbaar zijn. Exacte methodes toetsen eerder de deducties der voorgestelde hypotheses, plausibiliteitsmethodes toetsen daarentegen de inducties waarop deze hypothesen berusten, waardoor hun betrouwbaarheid toeneemt zelfs al kan men hun deducties niet exact toetsen. Het is onze overtuiging dat men onmogelijk ernstig aan wetenschappen zoals psychologie kan doen zonder het gebruik van de integratieve methode. Daar men in de integratieve methode een zo breed mogelijke uitgangsbasis moet hebben om te kunnen integreren, geloven wij dat wie ernstig met integratieve psychotherapie en psychoanagogie wil werken, zijn basis moet verbreden tot de hele psychologie, en zelfs tot de neuropsychologische fenomenen en de systeemprocessen. Vandaar dat wij een naam als integratieve psychotherapie volstrekt onvoldoende achten.
 
Wij kijken uit naar commentaren en bevragingen door de lezers van deze site. Ze kunnen naar hier gestuurd worden. De inhoud van deze reacties zal zo snel mogelijk geïntegreerd worden in deze teksten. Met dank bij voorbaat.