0000-0999
Sites per thema:
psy0 algemeen
psy1 systemen
psy2 denken
psy3 brein
psy4 individu
psy50 diagnostiek
psy54 behandeling
psy6 optimaal
psy7 groepen
psy8 suboptimaal
psy9 optimaal

0010 Indeling


De indeling der integratieve psychologie


 

Dit gestructureerd geheel van integratieve psychologische theorieën bestaat uit 4 grote delen:

  1. inleidingen (0)
  2. de basiswetenschappen (1-3) (1) fenomenologie, (2) logica, (3) neuropsychologie
  3. functioneren als individu (4-6)
  4. functioneren als groep (7-9)

 


Met fenomenologie wordt de "studie der fenomenen in het algemeen" bedoeld. Dit omvat zowel de meest algemene van alle mogelijke theorieën, namelijk de algemene systeemtheorie, en vervolgens een beschrijving der evolutie der "natuurlijke systemen", van subatomair deeltje, over dode voorwerpen en levende wezens, tot mens en samenleving.

 

De delen over individu (4-6) en groep (7-9) werden telkens op dezelfde manier opgebouwd:

 

  1. de functies in het algemeen; (4) van het individu, (7) van de groep
  2. de niet-optimale manier van functioneren: (5) psychopathologie, (8) geschiedenis
  3. de optimale manier van functioneren: (6) als individu, (9) als relatie, groep en samenleving

 

Met optimaal wordt niet ideaal bedoeld, maar zo goed als wij ons vandaag kunnen voorstellen, vanuit de inzichten die we reeds bezitten. Lezers die aanvoelen dat wat wij optimaal noemen niet overeenkomt met hun visie, worden uitgenodigd ons hun bedenkingen, die ongetwijfeld zeer inspirerend zullen zijn, mee te delen. Zo zoeken wij samen verder naar een betere wereld.


Al deze delen worden in deze site ondergebracht. Enkel deel 5, psychopathologie, psychoanagogie en therapie, wordt in een aparte site ondergebracht wegens zijn omvang en professioneel belang.