0200 Bijdragen


Enkele Bijdragen
van de Integratieve Psychologie


In de loop der jaren heeft de integratieve wetenschappelijke methode toegelaten om een reeks nieuwe inzichten en zeer bruikbare therapeutische en groeistimulerende methodes te ontwikkelen.

Een overzicht (wordt nog verder aangevuld en uitgewerkt)

- integratie van psychoanalyse en gedragstherapie

- een analyse en studie van het proces der integratie, en een onderzoek naar de talrijke toepassingen ervan

- integratieve visie op het fenomeen depressie, met inbegrip van de biochemische aspecten, en vervolmaken van de behandeling

- de verschillende nivo's van de psychiatrische syndromen, en een verrassende samenvoeging der therapeutische methodes per nivo, wat een heel nieuw beeld geeft op het project van de integratie der divergente therapeutische scholen

- een verdere uitbouw van de psychoanalytische visie op de ontwikkeling van de persoonlijkheid, met een daarbij passende indeling van de pathologische syndromen

- een studie der niet-pathologische maar toch sub-optimale functioneringswijzen

- het situeren van zelfmoord bij de psychosen, alsook hyperagressief en destructief gedrag (oorlog en terrorisme)

- de integratieve herdefiniëring van begrippen als empathie en communicatie, met een sterke verhoging van de therapeutische bruikbaarheid ervan

- de begrippen psychoanagoog en psychoanagogie, waarvan psychotherapie maar een klein stukje is

- een integratieve indeling van de diverse psychopathologieën, die de bruikbaarheid van de DSM verre overtreft

- het ontwikkelen van een nieuwe wetenschappelijke ("integratieve" of "plausibele") methode, die veel bruikbaarder is, en minstens zo betrouwbaar, voor de psychosociale fenomenen, ter vervanging/aanvulling van de traditionele "exacte" wetenschappelijke methode, waarvan de resultaten in de psychosociale wetenschappen de laatste twee eeuwen verwaarloosbaar zijn

- het situeren van "kwalitatieve research"  als duidelijke "officiële" illustratie van de gefundeerdheid van de integratieve wetenschappelijke methode

- een integratieve visie op de sociale ontwikkelingsfasen, van primair tot tertiair

- een bruikbare studie over de moeilijke overgang van secundair naar tertiair

- het begrip "anarkema" als uitbreiding van de begrippen frustratie en psychotrauma

- een integratie van de autogene training en gedragsgerichte systematische desensitisatie met de cognitieve gedragstherapie tot een systeem van zelfsturing

- het ontwikkelen van een doeltreffende groeitraining ("bewuste zelforganisatie")

- een hypothese over de fundamentele structuur van de materie

- een integratieve uitbouw van de theorieën over de evolutie van het heelal, geformuleerd door Pierre Teilhard de Chardin en Julian Huxley, met een steeds duidelijker omschrijving en duiding van de zin van het bestaan en de evolutietendensen binnen het heelal. De eerste wetenschappelijk gefundeerde visie op de zin van het bestaan

- een wetenschappelijke visie op de fenomenen onsterfelijkheid en leven na de dood

- het ontwikkelen van een wetenschappelijk gefundeerde spiritualiteit


(Laatst bijgewerkt op 28.01.13)