0000-0999
Sites per thema:
psy0 algemeen
psy1 systemen
psy2 denken
psy3 brein
psy4 individu
psy50 diagnostiek
psy54 behandeling
psy6 optimaal
psy7 groepen
psy8 suboptimaal
psy9 optimaal

0305 Integratie InleidingHet integratieve denken is een slimmere manier van denken dan het gebruikelijke rationele, dat ervan uitgaat dat een stelling juist is of onjuist, en dat bij tegenstrijdigheid éen der stellingen juist is, en dus alle andere onjuist.

Bij integratie gaat men ervan uit dat bij (schijnbare) tegenstrijdigheid de kans dat elk der uiteenlopende meningen elk een belangrijk stuk van de waarheid bevatten, oneindig veel groter is dan de kans dat één stelling volledig juist is en alle andere verkeerd. Het integratieve denken tracht nu van elke stelling de essentie te ontdekken en te herformuleren, die vaak verborgen zit onder de concrete vormen. De werkhypothese is dat de essenties nooit tegenstrijdig kunnen zijn, vermits de werkelijkheid een coherent geheel is dat in heel de kosmos aan dezelfde natuurwetten gehoorzaamt. Vervolgens worden deze essentiële kenmerken gecombineerd tot één integratieve stelling.

Deze denktechniek, die intuïtief reeds werd toegepast door de filosofen wetenschappers van de oudheid en de vroege middeleeuwen, werd bewust reeds aangevoeld door o.a. Kant (thesis, antithesis en synthesis), en wordt onbewust aangewend door alle uitvinders en kunstenaars, van de muziek tot in de schilderkunst. Prachtige wetenschappelijke toepassingen van het integratieve denken zijn de theorie van Pierre Teilhard de Chardin en de syntheses van Capra.

Het integratieve denken heeft vele toepassingen, van wetenschappelijk onderzoek tot communicatie, creativiteit, samenleving en politiek, dus bijna overal waar verstand, inzicht en problem solving (ook in het dagelijks leven) moet gebruikt worden. Wie niet integratief denkt doet dit vooreerst omdat hij er nooit van gehoord heeft en het nooit ingeoefend heeft (ons onderwijs -middelbaar en universitair- vergeet en zelfs bestrijdt dit ten voordele van het veel simpeler rationele, "logische" denken), maar ook om tal van psychologische redenen, namelijk de voordelen op korte termijn van deze denk- en manipulatiemethode.

Een goede samenvatting vind je hier. Een moderne denkwijze die een stapje in de goede richting is, is de evidence based methode. In de maçonnieke traditie en symboliek zitten heel veel elementen van het integratieve denken. Ik heb die in het licht proberen stellen in mijn drie gradenboeken. Maçonnerie (type 1) kan je eigenlijk zelfs bestempelen als een leerschool in toegepast integratief denken.

Ik ben intussen een boek aan het schrijven over deze methode.