1000-1999
Sites per thema:
psy0 algemeen
psy1 systemen
psy2 denken
psy3 brein
psy4 individu
psy50 diagnostiek
psy54 behandeling
psy6 optimaal
psy7 groepen
psy8 suboptimaal
psy9 optimaal

1715 Surreële aspecten


SURRATIONELE KENMERKEN
van kosmos en bestaan
Losse ideeën

 • Surrationeel betreft al datgene uit ons dat niet rationeel is, maar dat op basis van integratief denken toch een zekere graad van waarschijnlijkheid heeft. Vaak betreft het dingen die vóór het integratieve denken tot het terrein van godsdienst, metafysica en/of bijgeloof behoorden: God en andere buitenaardse wezens, leven en bewustzijn na de dood, enz. Vaak hebben deze dingen weinig direct belang voor het dagelijks leven, dat er identiek zal uitzien welke metafysische theorie men ook aanhangt.
 • God kan gezien worden volgens een reeks hypothesen:
  • De Aristotelische god die eeuwig en onveranderlijk bestaat en eeuwig zal bestaan, die onze schepping in gang heeft gestoken, haar voortdurend leidt, haar corrigeert (via Zijn Zoon die ons kwam verlossen) en haar inzichten inspireert (via de goddelijk geïnspireerde schrijvers der Heilige Boeken, zoals de Bijbel).
  • Teilhard de Chardin noemt de hele Schepping de Christogenese: het is de tweede Persoon van de Drievuldigheid, het antwoord van de Schepping op het Scheppingsgebaar van de Vader
  • Volgens de Procesfilosofie is alles een evoluerend proces, dus ook God.
  • Volgens sommige versies van de evolutieleer is God, als volmaakt wezen, niets anders dan ons Heelal heel op het einde van zijn evolutie, als de structuur volmaakt is, de kennis en de macht onbeperkt. Op dat ogenblik kan dat volmaakt Heelal, in zijn punt Omega, nog slechts één ding doen: een ander Heelal opstarten. In de ogen van dat nieuwe Heelal is de scheppende instantie dus God of dat vorige volmaakte Heelal.
 • De hypothese van de Kosmische Geest, d.w.z. een soort virtuele software die alle intelligente wezens delen, zou enkele schijnbare tegenstellingen kunnen oplossen, zoals de divergerende hypotheses van de individuele ziel van de Westerse godsdiensten, en de reïncarnatie van de Oosterse. Ook een moderne hypothese van leven na de dood zou plausibel kunnen worden.
 • De mensheid evolueert niet naar een Global Brain, waarbij de individualiteit verloren zou gaan, zoals de hersencellen hun individualiteit verloren hebben in de hersenen, en zoals de Gaia-theorie zegt, maar naar een Global Mind, waarbij wij allen weliswaar een gelijkaardige, tertiaire manier van denken zullen ontwikkelen, maar toch individu blijven. Teilhard stelt dit, en de hele evolutie van ons niveau 9 wijst in die richting.
 • De hypothese van de vrijheid is een neurotisch begrip, dat noodzakelijk was om straffen en veroordelingen te wettigen, zowel hier op aarde als in het hiernamaals, en ook om de mens een soort superioriteitsgevoel te geven ten opzichte van de dieren die duidelijk volledig geconditioneerd zijn. Onze menselijke superioriteit zit niet in een soort vrijheid (die er geen is want als je niet doet wat God -en zijn kerk- verwacht, word je toch gestraft), maar in ons vermogen om volledig bewust te participeren aan het scheppings- / evolutiewerk. En om uiteindelijk de Geest in ons op te nemen.
 • Vermits de evolutie steeds versnelt is het punt Omega wellicht niet veraf meer. Sommigen zeggen rond 2300, anderen rond 2030-2080. Het kan immers berekend worden op basis van de constatatie dat elk van de 9 niveaus van de evolutie met een zelfde factor (fi, de Gulden Snede) korter wordt, zodat we dit 9de niveau kunnen berekenen. Ook de theorie van de "singulariteit" wijst in die richting: alle versnellingsgrafieken van wetenschap en samenleving versnellen, zodat men stilaan het punt van de asymptoot kan berekenen, d.w.z. het punt waarop de curve bijna verticaal zal stijgen. Wat er dan ook gebeurt, het moet in de levende en bewoonde delen van het Heelal iets heel ingrijpends zijn. Anderen omschrijven de Singulariteit als het moment waarop onze computers dezelfde performanties zullen aankunnen als de menselijke hersenen, zodat er een bovenmenselijke intelligentie ontstaat (SAI = Superior Artifical Intelligence)
 • Einstein sprak van de 4de dimensie, d.w.z. een vandaag nog onbereikbare dimensie die ons zou toelaten ons snel in de ruimte en de tijd te bewegen, omdat alle processen tijdens deze verplaatsing virtueel zouden stilstaan. De 4de dimensie kunnen we gaan gebruiken als onze snelheid van verplaatsing deze van het licht kan benaderen.