3000-3999
Sites per thema:
psy0 algemeen
psy1 systemen
psy2 denken
psy3 brein
psy4 individu
psy50 diagnostiek
psy54 behandeling
psy6 optimaal
psy7 groepen
psy8 suboptimaal
psy9 optimaal

3611 Slaapfunctie


De slaap, en vooral de dromen (REM-slaap) hebben belangrijke psychische functies: 

1. Het geheugen. Tijdens de slaap worden veel dingen "gerepeteerd" die anders, bij gebrek aan herhaling, automatisch zouden gewist worden. Mensen die te weinig slapen krijgen veel "gaten" in hun geheugen.

2. De stemming. Tijdens de REM-slaap worden frustraties  en het gebrek aan bevrediging op een symbolsiche manier verwerkt. Dit voorkomt depressie. Als men gedurende meer dan 2 weken de dromen kan onderdrukken, bv. met het antieke slaapmiddel barbituraten, dan ontstaat een depressie. Dit wordt verder besproken in de hoofdstukken over Depressie.

3. Herstel van het zenuwstelsel. Tijdens de REM-fasen van de slaap wordt de productie van myeline, dat is de beschermlaag rond de zenuwcellen die de snelheid van berichtvoortoplanting enorm bevordert, versterkt. (bbc). Ook het aantal oligodendrocyten, het soort hersencellen die de myeline aanmaken, neemt spectaculair toe. Anderzijds is slaapgebrek bij ziektes waar de myelinekwaliteit verminderd is, zoals bij Multipele Sclerose (MS), bijzonder erg voor het toenemen der symptomen.