5000-5399
Sites per thema:
psy0 algemeen
psy1 systemen
psy2 denken
psy3 brein
psy4 individu
psy50 diagnostiek
psy54 behandeling
psy6 optimaal
psy7 groepen
psy8 suboptimaal
psy9 optimaal

5045 Modus 4-5: Pseudogenitaal


PSEUDOGENITALE PERSOONLIJKHEID

(Fantasmatische zelfrealisatie)

 

Vele personen die dicht het integratieve stadium benaderen doen dit ongetwijfeld nog een stuk om neurotische, fantasmatische redenen, wellicht grotendeels van fallisch-narcistische natuur, de fierheid van goed geslaagd te zijn, en voor een stuk uit anale fantasmatische redenen: een (constructieve) revanche op echte en overdrachtelijke vroegere frustratoren. De anderen proberen te leren om "even integratief", "even tertiair" te zijn als henzelf is duidelijk ook een narcistische factor, die bij de ander soms ("niet te begrijpen") agressief verzet uitlokt.


Het vermoeden is sterk dat de meeste personen die genitaal lijken te functioneren eigenlijk pseudogenitaal zijn. Echte genitaliteit zal wellicht maar mogelijk zijn in een samenleving waarin men als dusdanig in vertrouwen is opgegroeid. Op dit ogenblik moeten we ons in de ons omgevende neurotische samenleving immers steeds over een aantal neurotische wapens, waaronder de nodige achterdocht en een brok negatieve assertiviteit, blijven beschikken om ons overeind te houden en niet misbruikt te worden.


Anderzijds zal iedereen die bewust genitaal, d.we.z. tertiair, neurosevrij, probeert te functioneren, over een reeks fantasmatische denkmechanismen moeten beschikken om dit vil te houden in deze wereld. Tot deze fantasmen behoort het fiere besef dat men het beter doet, minder neurotisch, dan de naderen. Strikt genomen zijn dit neurotische, fallisch-narcistische fantasmen. Maar de vraag is of het (voorlopig) mogelijk is zónder...