5000-5399
Sites per thema:
psy0 algemeen
psy1 systemen
psy2 denken
psy3 brein
psy4 individu
psy50 diagnostiek
psy54 behandeling
psy6 optimaal
psy7 groepen
psy8 suboptimaal
psy9 optimaal

5381 Lasix en PMS

LASIX

tegen het

"Premenstrueel" Syndroom


WERKINGSPRINCIPE?

De ervaring heeft aangetoond dat het premenstrueel syndroom bij de meeste vrouwen (meer dan 90%) goed reageert op Lasix (furosemide 40 mg). De verklaring is dat het syndroom wellicht uitgelokt wordt door een licht hersenoedeem veroorzaakt door het zoutretentie-effect van de vrouwelijke hormonen die kort maar sterk stijgen voor de maandstonden. Het komt erop aan om het water en de zouten te verdrijven uit de hersencellen, dus niet zozeer uit de nieren. Het effect is dus voelbaar nog voor men echt geplast heeft, en het is ook begrijpelijk dat "modernere" diuretica, die meer werken ter hoogte van de nieren en meer "kalium sparen", minder goed zijn als behandeling voor dit syndroom.

HOE VAAK?

In principe eenmaal per dag, te beginnen ongeveer zeven dagen voor het begin van de maandstonden. Stoppen zodra de bloedingen er zijn. Mochten deze om de een of andere reden te laat zijn, zeker lasix stoppen na 10 dagen.

Indien u voelt dat de problemen vroeger beginnen dan 7 dagen voor de maandstonden, of indien u het vergat te beginnen nemen, dan kan u het onmiddellijk nemen van zodra u eraan denkt: het effect is snel genoeg.

HOEVEEL NEMEN?

De meeste dames nemen een half per dag. Is dit te zwaar (bv. draaierig worden), dan kan men vanaf de volgende maand een kwart nemen per dag. Is het te licht (zodat men geen effect voelt), dan de maand erop een gans nemen per dag. Vele dames nemen tweemaal een gans en de overige dagen een half of een kwart.

OP WELK UUR NEMEN?

Vermits men veel moet plassen, vooral de de eerste dag, neemt men het die dag best als men nog een paar uur thuis is. Vanaf de tweede dag is dit plasprobleem doorgaans verdwenen: men plast iets meer per keer.

HOEVEEL MAANDEN NEMEN?

In principe vele jaren: dus zolang men maandstonden heeft. Is de baarmoeder weggenomen, maar heeft men nog een of twee eierstokken, dan blijft het premenstrueel syndroom bestaan, ook al heeft men geen maandstonden meer. Dan moet men uiteraard zuiver op de kalender werken.

Doorgaans kan men na 6 of 12 maanden enige maanden onderbreken, omdat de hersenen "hersteld" zijn van de vroegere premenstruele hersenopzwellingen. Doch waarschijnlijk komt het syndroom na meerdere maanden terug.

Dr Kris Roose 1984. Herwerkt 2012