5000-5399
Sites per thema:
psy0 algemeen
psy1 systemen
psy2 denken
psy3 brein
psy4 individu
psy50 diagnostiek
psy54 behandeling
psy6 optimaal
psy7 groepen
psy8 suboptimaal
psy9 optimaal

5395 DSM

 

De Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders
(DSM)

DE DSM-IV

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een internationale codering opgesteld om ziekten te klasseren (de ICD, International Code of Diseases), met nummers van 000.0 tot 999.9, waarbij de psychiatrie in het gebied 290.0 tot 319.9 valt. De Amerikanen vonden echter dat dit systeem te Europees geïnspireerd was, en ontwikkelden op basis van dezelfde cijfers een eigen code (de DSM, Diagnostic and Scientific Manual for psychiatric diseases), die thans aan zijn vierde versie toe is (DSM-IV). Er bestaat sinds 2000 een overgangsversie, DSM-IV-TR ("Text Revision"), in afwachting van de DSM-V.

 

Het grote verschil is, dat de Amerikanen bij elke definitie enige criteria voegden, waaraan moest voldaan worden alvorens de diagnosis mocht toegepast worden. Een ander kenmerk van de DSM is, dat de Amerikanen een hele reeks termen, waarbij ze onder elkaar geen overstemming konden verkrijgen, gewoon geschrapt hebben (zoals "neurose", "psychopathie"), en vervangen door vage aanduidingen als "aanpassingsstoornis" e.d.

 

Dit systeem mag dan het nadeel hebben dat zo'n systematische redenering niet tot dezelfde diagnosis leidt als wat "spontaan" wordt aangevoeld, het voordeel (vooral voor wetenschappelijk onderzoek) is dan wel, dat iedereen zeker is dat het over dezelfde patiënten gaat.

 

De grootste kritiek op elk van deze classificatiesystemen is echter, dat het een toepassing is van het ziektemodel op psychische fenomenen, waarbij, zoals vroeger beschreven, het ziektemodel duidelijk niet opgaat, niet alleen omdat een persoonlijkheid die (eenzijdig) superieur is ook (tijdelijk) problemen kan vertonen, maar vooral omdat dezelfde oorzaak kan leiden tot de meest diverse problemen, en omdat de hetzelfde probleem van de meest diverse oorzaken het gevolg kan zijn. Op die manier wordt het uiteindelijke doel van elke classificatie, nl een leidraad te zijn bij het kiezen van de aangewezen behandeling, grandioos voorbijgeschoten.

Ter informatie volgt hier een greep uit de meest gebruikte DSM-codes, met verwijzing naar de in onze streken courantst gebruikte syndroomnaam.

 

Er zijn 5 assen in de DSM:

 

as 1 = diagnose

 

as 2 = persoonlijkheidsproblemen

as 3 = neurologie en afwijkingen die effect hebben op de stemming, vb. werking van de schildklier

as 4 = professioneel functioneren

as 5 = sociaal functioneren: zo je hier < 20 haalt zit je in een gesticht en < 30 heb je continu therapie nodig

 

DE MEEST GEBRUIKTE DSM-CODES

As I

 

Enkelvoudige pathologieën

 

Modus 1 (PSYCHOSEN)

 • 295.1- hebefrene schizofrenie
 • 295.2- katatone schizofrenie (negativisme)
 • 295.3- paranoïde schizofrenie
 • 295.6- defectschizofrenie
  • -2 chronisch
  • -4 chronisch met opstoten
  • -5 genezen (remissie)
 • 298.80 reactieve psychose, psychotische decompensatie
 • 297.10 paranoia
 • 295.70 schizoaffectieve stoornissen

Modus 2 (oraal)

 

DEPRESSIE

 • 296.2- eenmalige depressie
 • 296.3- recidiverende depressie
  • -0 ongedefinieerd
  • -3 endogeen
  • -4 met psychotische decompensatie
  • -6 genezen
 • 300.40 neurotische depressie
ORALE NEUROSEN
 • 300.81 hysterie met somatisatie
 • 300.40 depressieve neurose
 • 300.22 agorafobie
 • 300.23 sociofobie
 • 300.70 hypochondrie
 • 309.90 hospitalisatiesyndroom

Modus 3 (anale neurosen)

 • 300.30 dwangneurose
 • 313.81 oppositioneel gedrag
 • V71.01 antisociaal gedrag
 • 312.32 kleptomanie
 • 312.33 pyromanie
 • 301.00 paranoïde persoonlijkheid
 • 301.40 dwangmatige persoonlijkheid


Modus 4 (fallisch-narcistische neurosen)

 • 296.4- manische episode
 • 296.6- bipolair
  • -0 ongedefinieerd
  • -4 met psychotische dekomp.
  • -6 genezen

Complexe pathologieën

 

FUNCTIESTOORNISSEN

Consumptiestoornissen

 • 303.00 alcoholintoxicatie
 • 291.80 onthoudingssyndroom
 • 291.00 delirium tremens
 • 303.9- chronisch alcoholisme
 • 304.1- verslaving slaapmiddelen (diazepines)
  • -1 continu
  • -2 episodisch
  • -3 genezen

Seksuele stoornissen

 • 302.85 egodystone homoseksualiteit, tegenwoordig genoemd "gender identity disorder" of geslachtsidentiteitsstoornis
 • 302.20 pedofilie

MENTALE SYNDROMEN

 

Minimal Brain Damage

 • 299.10 cerebrale ontwikkelingsstoornis, autisme
 • 299.80 Asperger 
 • 314.01 ADHD en ADD

Oligofrenie

IQ
 • 318.2- idioot 0-20
 • 318.1- imbeciel 20-35
 • 318.0- imbeciel 35-50
 • 317.0- debiel 50-70
  • -0 zonder andere gedragssto.
  • -1 met andere gedragssto.
 • V62.89 subdebiel 70-80

Dementie

 • 290.00 seniele dementia
 • 290.21 -- met depressie
 • 290.10 preseniele dementia
 • 290.13 --met depressie
 • 291.10 Korsakoffsyndroom
 • 291.23 alcoholdementie
 • 294.10 dementie als org.hers.sdr.

ALGEMEEN

 • V71.09 niets belangrijks
 • 799.90 onvoldoende informatie
 • 300.90 niet duidelijk


 

PERSOONLIJKHEID (as II)

 • 301.50 hysterische persoonlijkheid
 • 301.60 overafhankelijke persoonlijkheid
 • 301.70 psychopathie
 • 301.84 passief-agressieve persoonlijkheid
 • V71.09 geen diagnosis op as II
 • 799.90 onvoldoende informatie

 


 

NEUROLOGIE (As III, de lichamelijke ziekten)

 • 053.8 herpes zoster
 • 094.0 tabes dorsalis
 • 191.9 hersenCA
 • 332.0 Parkinson
 • 342.1 hemiplegie
 • 345.1 epilepsie GM
 • 345.4 -- PM
 • 431.0 CVA hersenbloeding
 • 434.0 CVA hersentrombose
 • 357.5 polyneuritis alcohol
 • 437.0 ASC
 • 850.2 commotio cerebri
 • 320.9 meningitis
 • 758.0 mongoloïdie
   

DE COMPLETE LIJST VAN DE DSM-IV

DSM-IV-TR PER NUMMER

 290.4 Vascular Dementia, Uncomplicated Cognitive

290.41 Vascular Dementia, With Delirium Cognitive
290.42 Vascular Dementia, With Delusions Cognitive
290.43 Vascular Dementia, With Depressed Mood Cognitive
291 Alcohol Intoxication Delirium Substance

291 Alcohol Withdrawal Delirium Substance 
291.1 Alcohol-Induced Persisting Amnestic Disorder Substance 
291.2 Alcohol-Induced Persisting Dementia Substance 
291.3 Alcohol-Induced Psychotic Disorder With Hallucinations Substance 
291.5 Alcohol-Induced Psychotic Disorder With Delusions Substance 
291.8 Alcohol Withdrawal Substance 
291.8 Alcohol-Induced Anxiety Disorder Substance 
291.8 Alcohol-Induced Mood Disorder Substance 
291.8 Alcohol-Induced Sexual Dysfunction Substance 
291.8 Alcohol-Induced Sleep Disorder Substance 
291.9 Alcohol-Related Disorder NOS Substance 
292 Substance [Amphetamine, Cocaine, Nicotine, Opioid, Sedative, Other (or Unknown)] Withdrawal Substance 
292.11 Substance [Amphetamine, Cannabis, Cocaine, Hallucinogen, Inhalant, Opioid, Phencyclidine, Sedative, Other (or Unknown)]-Induced Psychotic Disorder, With Delusions Substance 
292.12 Substance [Amphetamine, Cannabis, Cocaine, Hallucinogen, Inhalant, Opioid, Phencyclidine, Sedative, Other (or Unknown)]-Induced Psychotic Disorder, With Hallucinations Substance 
292.81 Substance [Amphetamine, Cannabis, Cocaine, Hallucinogen, Inhalant, Opioid, Phencyclidine, Sedative, Other (or Unknown)] Intoxication Delirium Substance 
292.81 Substance [Sedative, Other (or Unknown)] Withdrawal Delirium Substance 
292.82 Substance [Inhalant, Sedative, Other (or Unknown)]-Induced Persisting Dementia Substance 
292.83 Substance [Sedative, Other (or Unknown)]-Induced Persisting Amnestic Disorder Substance 
292.84 Substance [Amphetamine, Cocaine, Hallucinogen, Inhalant, Opioid, Phencyclidine, Sedative, Other (or Unknown)]-Induced Mood Disorder Substance 
292.89 Hallucinogen Persisting Perception Disorder (Flashbacks) Substance 
292.89 Substance [Amphetamine, Caffeine, Cannabis, Cocaine, Hallucinogen, Inhalant, Phencyclidine, Sedative, Other (or Unknown)]-Induced Anxiety Disorder Substance 
292.89 Substance [Amphetamine, Caffeine, Cocaine, Opioid, Sedative, Other (or Unknown)]-Induced Sleep Disorder Substance 
292.89 Substance [Amphetamine, Cannabis, Cocaine, Hallucinogen, Inhalant, Opioid, Phencyclidine, Sedative, Other (or Unknown)] Intoxication Substance 
292.89 Substance [Amphetamine, Cocaine, Opioid, Sedative, Other (or Unknown)]-Induced Sexual Dysfunction Substance 
292.9 Substance [Amphetamine, Caffeine, Cannabis, Cocaine, Hallucinogen, Inhalant, Nicotine, Opioid, Phencyclidine, Sedative, Other (or Unknown)]-Related Disorder NOS Substance 
293 Delirium Due to General Medical Condition Cognitive 
293.81 Psychotic Disorder Due to [General Medical Condition], With Delusions Psychotic 
293.82 Psychotic Disorder Due to [General Medical Condition], With Hallucinations Psychotic 
293.83 Mood Disorder Due to General Medical Condition Mood 
293.89 Anxiety Disorder Due to General Medical Condition Anxiety 
293.89 Catatonic Disorder Due to General Medical Condition Mental GMC 
293.9 Mental Disorder Due to General Medical Condition Mental GMC 
294 Amnestic Disorder Due to General Medical Condition Cognitive 
294.1x Dementia Due to [Other General Medical Condition] Cognitive 
294.1x Dementia Due to Creutzfeld-Jacob Disease Cognitive 
294.1x Dementia Due to Head Trauma Cognitive 
294.1x Dementia Due to HIV Disease Cognitive 
294.1x Dementia Due to Huntington's Disease Cognitive 
294.1x Dementia Due to Other General Medical conditions Cognitive 
294.1x Dementia Due to Parkinson's Disease Cognitive
294.1x Dementia due to Pick's Disease Cognitive 
294.1x Dementia of the Alzheimer's Type [with early onset] Cognitive 
294.1x Dementia of the Alzheimer's Type, With Late Onset Cognitive 
294.8 Dementia or Amnestic Disorder NOS Cognitive 
294.9 Cognitive Disorder NOS Cognitive 
295.1 Schizophrenia, Disorganized Type Psychotic 
295.2 Schizophrenia, Catatonic Type Psychotic 
295.3 Schizophrenia, Paranoid Type Psychotic 
295.4 Schizophreniform Disorder Psychotic 
295.6 Schizophrenia, Residual Type Psychotic 
295.7 Schizoaffective Disorder Psychotic 
295.9 Schizophrenia Undifferentiated Type Psychotic 
296.0x Bipolar I Disorder Single Manic Episode Mood 
296.2x Major Depressive Disorder Single Episode Mood 
296.3x Major Depressive Disorder Recurrent Mood 
296.4 Bipolar I Disorder Most Recent Episode Hypomanic Mood 
296.4x Bipolar I Disorder Most Recent Episode Manic Mood 
296.5x Bipolar I Disorder Most Recent Episode Depressed Mood 
296.6x Bipolar I Disorder Most Recent Episode Mixed Mood 
296.7 Bipolar I Disorder, Mostrecent episode Unspecified Mood 
296.8 Bipolar Disorder NOS Mod 
296.89 Bipolar II Disorder Mood
296.9 Mood Disorder NOS Mood 
297.1 Delusional Disorder Psychotic 
297.3 Shared Psychotic Disorder Psychotic 
298.8 Brief Psychotic Disorder Psychotic 
298.9 Psychotic Disorder NOS Psychotic 
299 Autistic Disorder Child 
299.1 Childhood Disintegrative Disorder Child 
299.8 Asperger's Disorder Child 
299.8 Pervasive Developmental Disorder NOS Child 
299.8 Rett's Disorder Child 
300 Anxiety Disorder NOS Anxiety 
300.01 Panic Disorder Without Agoraphobia Anxiety 
300.02 Generalized Anxiety Disorder Anxiety 
300.11 Conversion Disorder Somatoform 
300.12 Dissociative Amnesia Dissociative 
300.13 Dissociative Fugue Dissociative 
300.14 Dissociative Identity Disorder Dissociative 
300.15 Dissociative Disorder NOS Dissociative 
300.16 Factitious Disorder With Predominantly Psychological Signs and Symptoms Factitious 
300.19 Factitious Disorder NOS Factitious 
300.19 Factitious Disorder With Combined Psychological and Physical Signs and Symptoms Factitious 
300.19 Factitious Disorder With Predominantly Physical Signs and Symptoms Factitious 
300.21 Panic Disorder With Agoraphobia Anxiety 
300.22 Agoraphobia Without History of Panic Disorder Anxiety 
300.23 Social Phobia Anxiety 
300.29 Specific Phobia Anxiety 
300.3 Obsessive-Compulsive Disorder Anxiety 
300.4 Dysthymic Disorder Mood 
300.6 Depersonalization Disorder Dissociative 
300.7 Body Dysmorphic Disorder Somatoform 
300.7 Hypochondriasis Somatoform 
300.81 Somatization Disorder Somatoform 
300.81 Somatoform Disorder NOS Somatoform 
300.81 Undifferentiated Somatoform Disorder Somatoform 
300.9 Unspecified Mental Disorder (nonpsychotic) Other 
301 Paranoid Personality Disorder Personality 
301.13 Cyclothymic Disorder Mood 
301.2 Schizoid Personality Disorder Personality 
301.22 Schizotypal Personality Disorder Personality 
301.4 Obsessive-Compulsive Personality Disorder Personality 
301.5 Histrionic Personality Disorder Personality 
301.6 Dependent Personality Disorder Personality 
301.7 Antisocial Personality Disorder Personality 
301.81 Narcissistic Personality Disorder Personality 
301.82 Avoidant Personality Disorder Personality 
301.83 Borderline Personality Disorder Personality 
301.9 Personality Disorder NOS Personality 
302.2 Pedophilia Sexual 
302.3 Transvestic Fetishism Sexual 
302.4 Exhibitionism Sexual 
302.6 Gender Identity Disorder in Children or Gender Identity Disorder NOS Sexual 
302.6 Gender Identity Disorder NOS Sexual 
302.7 Sexual Dysfunction NOS Sexual 
302.71 Hypoactive Sexual Desire Disorder Sexual 
302.72 Female Sexual Arousal Disorder Sexual 
302.72 Male Erectile Disorder Sexual 
302.73 Female Orgasmic Disorder Sexual 
302.74 Male Orgasmic Disorder Sexual 
302.75 Premature Ejaculation Sexual 
302.76 Dyspareunia (Not Due to a General Medical Condition) Sexual 
302.79 Sexual Aversion Disorder Sexual 
302.81 Fetishism Sexual 
302.82 Voyeurism Sexual 
302.83 Sexual Masochism Sexual 
302.84 Sexual Sadism Sexual 
302.85 Gender Identity Disorder in Adolescents or Adults Sexual 
302.89 Frotteurism Sexual 
302.9 Paraphilia NOS Sexual 
302.9 Sexual Disorder NOS Sexual 
303 Alcohol Intoxication Substance 
303.9 Alcohol Dependence Substance 
304 Opioid Dependence Substance 
304.1 Sedative, Hypnotic, or Anxiolytic Dependence Substance 
304.2 Cocaine Dependence Substance 
304.3 Cannabis Dependence Substance 
304.4 Amphetamine Dependence Substance 
304.5 Hallucinogen Dependence Substance 
304.6 Inhalant Dependence Substance 
304.8 Polysubstance Dependence Substance 
304.9 Other (or Unknown) Substance Dependence Substance 
304.9 Phencyclidine Dependence Substance 
305 Alcohol Abuse Substance 
305.1 Nicotine Dependence Substance 
305.2 Cannabis Abuse Substance 
305.3 Hallucinogen Abuse Substance 
305.4 Sedative, Hypnotic, or Anxiolytic Abuse Substance 
305.5 Opioid Abuse Substance 
305.6 Cocaine Abuse Substance 
305.7 Amphetamine Abuse Substance 
305.9 Inhalant Abuse Substance 
305.9 Other (or Unknown) Substance Abuse Substance 
305.9 Phencyclidine Abuse Substance 
306.51 Vaginismus (Not Due to a General Medical Condition) Substance 
307 Stuttering Child 
307.1 Anorexia Nervosa Eating 
307.2 Tic Disorder NOS Child 
307.21 Transient Tic Disorder Child 
307.22 Chronic Motor or Vocal Tic Disorder Child 
307.23 Tourette's Disorder Child 
307.3 Stereotypic Movement Disorder Child 
307.42 Insomnia Related to [General Medical Condition] Sleep 
307.42 Primary Insomnia Sleep 
307.44 Hypersomnia Related to [General Medical Condition] Sleep 
307.44 Primary Hypersomnia Sleep 
307.45 Circadian Rhythm Sleep Disorder Sleep 
307.46 Sleep Terror Disorder Sleep 
307.46 Sleepwalking Disorder Sleep 
307.47 Dyssomnia NOS Sleep 
307.47 Nightmare Disorder Sleep 
307.47 Parasomnia NOS Sleep 
307.5 Eating Disorder NOS Eating 
307.51 Bulimia Nervosa Eating 
307.52 Pica Child 
307.53 Rumination Disorder Child 
307.59 Feeding Disorder of Infancy or Early Childhood Child 
307.6 Enuresis (Not Due to a General Medical Condition) Child 
307.7 Encopresis Without Constipation and Overflow Incontinence Child 
307.8 Pain Disorder Associated With Psychological Factors Somatoform 
307.89 Pain Disorder Associated With Both Psychological Factors and a General Medical Condition Somatoform 
307.9 Communication Disorder NOS Child 
308.3 Acute Stress Disorder Anxiety 
309 Adjustment Disorder With Depressed Mood Adjustment 
309.21 Separation Anxiety Disorder Child 
309.24 Adjustment Disorder With Anxiety Adjustment 
309.28 Adjustment Disorder With Mixed Anxiety and Depressed Mood Adjustment
309.3 Adjustment Disorder With Disturbance of Conduct Adjustment 
309.4 Adjustment Disorder With Mixed Disturbance of Emotions and Conduct Adjustment 
309.81 Posttraumatic Stress Disorder Anxiety 
309.9 Adjustment Disorder Unspecified Adjustment 
310.1 Personality Disorder Due to General Medical Condition Mental GMC 
311 Depressive Disorder NOS Mood 
312.3 Impulse-Control Disorder NOS Impulse 
312.31 Pathological Gambling Impulse 
312.32 Kleptomania Impulse 
312.33 Pyromania Impulse 
312.34 Intermittent Explosive Disorder Impulse 
312.39 Trichotillomania Impulse 
312.8 Conduct Disorder Child 
312.81 Oppositional Defiant Disorder Child 
312.9 Disruptive Behavior Disorder NOS Child 
313.23 Selective Mutism Child 
313.81 Oppositional Defiant Disorder Child 
313.82 Identity Problem Other 
313.89 Reactive Attachment Disorder of Infancy or Early Childhood Child 
313.9 Disorder of Infancy, Childhood, or Adolescence NOS Child 
314 Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Predominantly Inattentive Type Child 
314.01 Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Combined Type Child 
314.01 Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Predominantly hyperactive-Impulsive Type Child 
314.9 Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder NOS Child 
315 Reading Disorder Child 
315.1 Mathematics Disorder Child 
315.2 Disorder of Written Expression Child 
315.31 Expressive Language Disorder Child 
315.31 Mixed Receptive-Expressive Language Disorder Child 
315.39 Phonological Disorder Child 
315.4 Developmental Coordination Disorder Child 
315.9 Learning Disorder NOS Child 
316 Psychological Factors Affecting Medical Condition Other 
317 Mild mental retardation Child 
318 Moderate Mental Retardation Child 
318.1 Severe Mental Retardation Child 
318.2 Profound Mental Retardation Child 
319 Mental Retardation, Severity Unspecified Child 
332.1 Neuroleptic-Induced Parkinsonism Other 
333.1 Medication-Induced Postural Tremor Other 
333.7 Neuroleptic-Induced Acute Dystonia Other 
333.82 Neuroleptic-Induced Tardive Dyskinesia Other 
333.9 Medication-Induced Movement Disorder NOS Other 
333.92 Neuroleptic Malignant Syndrome Other 
333.99 Neuroleptic-Induced Acute Akathisia Other 
347 Narcolepsy Sleep 
607.84 Male Erectile Disorder Due to [General Medical Condition] Sexual 
608.89 Male Dyspareunia Due to [General Medical Condition] Sexual 
608.89 Male Hypoactive Sexual Desire Disorder Due to [General Medical Condition] Sexual 
608.89 Other Male Sexual Dysfunction Due to [General Medical Condition] Sexual 
625 Female Dyspareunia Due to [General Medical Condition] Sexual 
625.8 Female Hypoactive Sexual Desire Disorder Due to [General Medical Condition] Sexual 
625.8 Other Female Sexual Dysfunction Due to [General Medical Condition] Sexual 
780.09 Delirium NOS Cognitive 
780.52 Sleep Disorder Due to [General Medical Condition], Insomnia Type Sleep 
780.54 Sleep Disorder Due to [General Medical Condition], Hypersomnia Type Sleep 
780.59 Breathing-Related Sleep Disorder Sleep 
780.59 Sleep Disorder Due to [General Medical Condition], Mixed Type Sleep 
780.59 Sleep Disorder Due to [General Medical Condition], Parasomnia Sleep 
780.9 Age-Related Cognitive Decline Other 
787.6 Encopresis, With Constipation and Overflow Incontinence Child 
799.9 Diagnosis or Condition Deferred on Axis I or Diagnosis Deferred on Axis II Other 
995.2 Adverse Effects of Medication NOS Other 
995.5 Neglect of Child (if focus of attention is on victim) Other 
995.5 Physical abuse of child (if focus of attention is on victim) Other 
995.5 Sexual abuse of child (if focus of attention is on victim) Other 
995.81 Physical abuse of adult (if focus of attention is on victim) Other 
995.81 Sexual abuse of adult (if focus of attention is on victim) Other 
V15.81 Noncompliance With Treatment Other 
V61.1 Partner Relational Problem Other 
V61.1 Physical or Sexual Abuse of Adult Other 
V61.20 Parent-Child Relational Problem Other 
V61.21 Sexual or Physical Abuse or Neglect of Child Other 
V61.8 Sibling Relational Problem Other 
V61.9 Relational Problem Related to [a Mental Disorder or General Medical Condition] Other 
V62.2 Occupational Problem Other 
V62.3 Academic Problem Other 
V62.4 Acculturation Problem Other 
V62.81 Relational Problem NOS Other 
V62.82 Bereavement Other 
V62.89 Borderline Intellectual Functioning Other 
V62.89 Phase of Life Problem Other 
V62.89 Religious or Spiritual Problem Other 
V65.2 Malingering Other 
V71.01 Adult Antisocial Behavior Other 
V71.02 Child or Adolescent Antisocial Behavior Other 
V71.09 No Diagnosis or Condition on Axis I or Axis II Other 

DSM-IV-TR ALFABETISCH 

V62.3 Academic Problem Other 
V62.4 Acculturation Problem Other 
308.3 Acute Stress Disorder Anxiety 
309.9 Adjustment Disorder Unspecified Adjustment 
309.24 Adjustment Disorder With Anxiety Adjustment 
309 Adjustment Disorder With Depressed Mood Adjustment 
309.3 Adjustment Disorder With Disturbance of Conduct Adjustment 
309.28 Adjustment Disorder With Mixed Anxiety and Depressed Mood Adjustment
309.4 Adjustment Disorder With Mixed Disturbance of Emotions and Conduct Adjustment 
V71.01 Adult Antisocial Behavior Other 
995.2 Adverse Effects of Medication NOS Other 
780.9 Age-Related Cognitive Decline Other 
300.22 Agoraphobia Without History of Panic Disorder Anxiety 
305 Alcohol Abuse Substance 
303.9 Alcohol Dependence Substance 
303 Alcohol Intoxication Substance 
291 Alcohol Intoxication Delirium Substance 
291.8 Alcohol Withdrawal Substance 
291 Alcohol Withdrawal Delirium Substance 
291.8 Alcohol-Induced Anxiety Disorder Substance 
291.8 Alcohol-Induced Mood Disorder Substance 
291.1 Alcohol-Induced Persisting Amnestic Disorder Substance 
291.2 Alcohol-Induced Persisting Dementia Substance 
291.5 Alcohol-Induced Psychotic Disorder With Delusions Substance 
291.3 Alcohol-Induced Psychotic Disorder With Hallucinations Substance 
291.8 Alcohol-Induced Sexual Dysfunction Substance 
291.8 Alcohol-Induced Sleep Disorder Substance 
291.9 Alcohol-Related Disorder NOS Substance 
294 Amnestic Disorder Due to General Medical Condition Cognitive 
305.7 Amphetamine Abuse Substance 
304.4 Amphetamine Dependence Substance 
307.1 Anorexia Nervosa Eating 
301.7 Antisocial Personality Disorder Personality 
293.89 Anxiety Disorder Due to General Medical Condition Anxiety 
300 Anxiety Disorder NOS Anxiety 
299.8 Asperger's Disorder Child 
314.01 Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Combined Type Child 
314.9 Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder NOS Child 
314.01 Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Predominantly hyperactive-Impulsive Type Child 
314 Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Predominantly Inattentive Type Child 
299 Autistic Disorder Child 
301.82 Avoidant Personality Disorder Personality 
V62.82 Bereavement Other 
296.8 Bipolar Disorder NOS Mood 
296.5x Bipolar I Disorder Most Recent Episode Depressed Mood 
296.4 Bipolar I Disorder Most Recent Episode Hypomanic Mood 
296.4x Bipolar I Disorder Most Recent Episode Manic Mood 
296.6x Bipolar I Disorder Most Recent Episode Mixed Mood 
296.0x Bipolar I Disorder Single Manic Episode Mood 
296.7 Bipolar I Disorder, Most recent episode Unspecified Mood 
296.89 Bipolar II Disorder Mood 
300.7 Body Dysmorphic Disorder Somatoform 
V62.89 Borderline Intellectual Functioning Other 
301.83 Borderline Personality Disorder Personality 
780.59 Breathing-Related Sleep Disorder Sleep 
298.8 Brief Psychotic Disorder Psychotic 
307.51 Bulimia Nervosa Eating 
305.2 Cannabis Abuse Substance 
304.3 Cannabis Dependence Substance 
293.89 Catatonic Disorder Due to General Medical Condition Mental GMC 
V71.02 Child or Adolescent Antisocial Behavior Other 
299.1 Childhood Disintegrative Disorder Child 
307.22 Chronic Motor or Vocal Tic Disorder Child 
307.45 Circadian Rhythm Sleep Disorder Sleep 
305.6 Cocaine Abuse Substance 
304.2 Cocaine Dependence Substance 
294.9 Cognitive Disorder NOS Cognitive 
307.9 Communication Disorder NOS Child 
312.8 Conduct Disorder Child 
300.11 Conversion Disorder Somatoform 
301.13 Cyclothymic Disorder Mood 
293 Delirium Due to General Medical Condition Cognitive 
780.09 Delirium NOS Cognitive 
297.1 Delusional Disorder Psychotic 
294.1x Dementia Due to [Other General Medical Condition] Cognitive 
294.1x Dementia Due to Creutzfeld-Jacob Disease Cognitive 
294.1x Dementia Due to Head Trauma Cognitive 
294.1x Dementia Due to HIV Disease Cognitive 
294.1x Dementia Due to Huntington’s Disease Cognitive 
294.1x Dementia Due to Other General Medical conditions Cognitive 
294.1x Dementia Due to Parkinson's Disease Cognitive 
294.1x Dementia due to Pick's Disease Cognitive 
294.1x Dementia of the Alzheimer's Type [with early onset] Cognitive 
294.1x Dementia of the Alzheimer's Type, With Late Onset Cognitive 
294.8 Dementia or Amnestic Disorder NOS Cognitive 
301.6 Dependent Personality Disorder Personality 
300.6 Depersonalization Disorder Dissociative 
311 Depressive Disorder NOS Mood 
315.4 Developmental Coordination Disorder Child 
799.9 Diagnosis or Condition Deferred on Axis I or Diagnosis Deferred on Axis II Other 
313.9 Disorder of Infancy, Childhood, or Adolescence NOS Child 
315.2 Disorder of Written Expression Child 
312.9 Disruptive Behavior Disorder NOS Child 
300.12 Dissociative Amnesia Dissociative 
300.15 Dissociative Disorder NOS Dissociative 
300.13 Dissociative Fugue Dissociative 
300.14 Dissociative Identity Disorder Dissociative 
302.76 Dyspareunia (Not Due to a General Medical Condition) Sexual 
307.47 Dyssomnia NOS Sleep 
300.4 Dysthymic Disorder Mood 
307.5 Eating Disorder NOS Eating 
307.7 Encopresis Without Constipation and Overflow Incontinence Child 
787.6 Encopresis, With Constipation and Overflow Incontinence Child 
307.6 Enuresis (Not Due to a General Medical Condition) Child 
302.4 Exhibitionism Sexual 
315.31 Expressive Language Disorder Child 
300.19 Factitious Disorder NOS Factitious 
300.19 Factitious Disorder With Combined Psychological and Physical Signs and Symptoms Factitious 
300.19 Factitious Disorder With Predominantly Physical Signs and Symptoms Factitious 
300.16 Factitious Disorder With Predominantly Psychological Signs and Symptoms Factitious 
307.59 Feeding Disorder of Infancy or Early Childhood Child 
625 Female Dyspareunia Due to [General Medical Condition] Sexual 
625.8 Female Hypoactive Sexual Desire Disorder Due to [General Medical Condition] Sexual 
302.73 Female Orgasmic Disorder Sexual 
302.72 Female Sexual Arousal Disorder Sexual 
302.81 Fetishism Sexual 
302.89 Frotteurism Sexual 
302.85 Gender Identity Disorder in Adolescents or Adults Sexual 
302.6 Gender Identity Disorder in Children or Gender Identity Disorder NOS Sexual 
302.6 Gender Identity Disorder NOS Sexual 
300.02 Generalized Anxiety Disorder Anxiety 
305.3 Hallucinogen Abuse Substance 
304.5 Hallucinogen Dependence Substance 
292.89 Hallucinogen Persisting Perception Disorder (Flashbacks) Substance 
301.5 Histrionic Personality Disorder Personality 
307.44 Hypersomnia Related to [General Medical Condition] Sleep 
302.71 Hypoactive Sexual Desire Disorder Sexual 
300.7 Hypochondriasis Somatoform 
313.82 Identity Problem Other 
312.3 Impulse-Control Disorder NOS Impulse 
305.9 Inhalant Abuse Substance 
304.6 Inhalant Dependence Substance 
307.42 Insomnia Related to [General Medical Condition] Sleep 
312.34 Intermittent Explosive Disorder Impulse 
312.32 Kleptomania Impulse 
315.9 Learning Disorder NOS Child 
296.3x Major Depressive Disorder Recurrent Mood 
296.2x Major Depressive Disorder Single Episode Mood 
608.89 Male Dyspareunia Due to [General Medical Condition] Sexual 
302.72 Male Erectile Disorder Sexual 
607.84 Male Erectile Disorder Due to [General Medical Condition] Sexual 
608.89 Male Hypoactive Sexual Desire Disorder Due to [General Medical Condition] Sexual 
302.74 Male Orgasmic Disorder Sexual 
V65.2 Malingering Other 
315.1 Mathematics Disorder Child 
333.9 Medication-Induced Movement Disorder NOS Other 
333.1 Medication-Induced Postural Tremor Other 
293.9 Mental Disorder due to General Medical Condition Mental GMC 
319 Mental Retardation, Severity Unspecified Child 
317 Mild mental retardation Child 
315.31 Mixed Receptive-Expressive Language Disorder Child 
318 Moderate Mental Retardation Child 
293.83 Mood Disorder Due to General Medical Condition Mood 
296.9 Mood Disorder NOS Mood 
301.81 Narcissistic Personality Disorder Personality 
347 Narcolepsy Sleep 
995.5 Neglect of Child (if focus of attention is on victim) Other 
333.92 Neuroleptic Malignant Syndrome Other 
333.99 Neuroleptic-Induced Acute Akathisia Other 
333.7 Neuroleptic-Induced Acute Dystonia Other 
332.1 Neuroleptic-Induced Parkinsonism Other 
333.82 Neuroleptic-Induced Tardive Dyskinesia Other 
305.1 Nicotine Dependence Substance 
307.47 Nightmare Disorder Sleep 
V71.09 No Diagnosis or Condition on Axis I or Axis II Other 
V15.81 Noncompliance With Treatment Other 
300.3 Obsessive-Compulsive Disorder Anxiety 
301.4 Obsessive-Compulsive Personality Disorder Personality 
V62.2 Occupational Problem Other 
305.5 Opioid Abuse Substance 
304 Opioid Dependence Substance 
312.81 Oppositional Defiant Disorder Child 
313.81 Oppositional Defiant Disorder Child 
305.9 Other (or Unknown) Substance Abuse Substance 
304.9 Other (or Unknown) Substance Dependence Substance 
625.8 Other Female Sexual Dysfunction Due to [General Medical Condition] Sexual 
608.89 Other Male Sexual Dysfunction Due to [General Medical Condition] Sexual 
307.89 Pain Disorder Associated With Both Psychological Factors and a General Medical Condition Somatoform 
307.8 Pain Disorder Associated With Psychological Factors Somatoform 
300.21 Panic Disorder With Agoraphobia Anxiety 
300.01 Panic Disorder Without Agoraphobia Anxiety 
301 Paranoid Personality Disorder Personality 
302.9 Paraphilia NOS Sexual 
307.47 Parasomnia NOS Sleep 
V61.20 Parent-Child Relational Problem Other 
V61.1 Partner Relational Problem Other 
312.31 Pathological Gambling Impulse 
302.2 Pedophilia Sexual 
310.1 Personality Disorder Due to General Medical Condition Mental GMC 
301.9 Personality Disorder NOS Personality 
299.8 Pervasive Developmental Disorder NOS Child 
V62.89 Phase of Life Problem Other 
305.9 Phencyclidine Abuse Substance 
304.9 Phencyclidine Dependence Substance 
315.39 Phonological Disorder Child 
995.81 Physical abuse of adult (if focus of attention is on victim) Other 
995.5 Physical abuse of child (if focus of attention is on victim) Other 
V61.1 Physical or Sexual Abuse of Adult Other 
307.52 Pica Child 
304.8 Polysubstance Dependence Substance 
309.81 Posttraumatic Stress Disorder Anxiety 
302.75 Premature Ejaculation Sexual 
307.44 Primary Hypersomnia Sleep 
307.42 Primary Insomnia Sleep 
318.2 Profound Mental Retardation Child 
316 Psychological Factors Affecting Medical Condition Other 
293.81 Psychotic Disorder Due to [General Medical Condition], With Delusions Psychotic 
293.82 Psychotic Disorder Due to [General Medical Condition], With Hallucinations Psychotic 
298.9 Psychotic Disorder NOS Psychotic 
312.33 Pyromania Impulse 
313.89 Reactive Attachment Disorder of Infancy or Early Childhood Child 
315 Reading Disorder Child 
V62.81 Relational Problem NOS Other 
V61.9 Relational Problem Related to [a Mental Disorder or General Medical Condition] Other 
V62.89 Religious or Spiritual Problem Other 
299.8 Rett's Disorder Child 
307.53 Rumination Disorder Child 
295.7 Schizoaffective Disorder Psychotic 
301.2 Schizoid Personality Disorder Personality 
295.9 Schizophrenia Undifferentiated Type Psychotic 
295.2 Schizophrenia, Catatonic Type Psychotic 
295.1 Schizophrenia, Disorganized Type Psychotic 
295.3 Schizophrenia, Paranoid Type Psychotic 
295.6 Schizophrenia, Residual Type Psychotic 
295.4 Schizophreniform Disorder Psychotic 
301.22 Schizotypal Personality Disorder Personality 
305.4 Sedative, Hypnotic, or Anxiolytic Abuse Substance 
304.1 Sedative, Hypnotic, or Anxiolytic Dependence Substance 
313.23 Selective Mutism Child 
309.21 Separation Anxiety Disorder Child 
318.1 Severe Mental Retardation Child 
995.81 Sexual abuse of adult (if focus of attention is on victim) Other 
995.5 Sexual abuse of child (if focus of attention is on victim) Other 
302.79 Sexual Aversion Disorder Sexual 
302.9 Sexual Disorder NOS Sexual 
302.7 Sexual Dysfunction NOS Sexual 
302.83 Sexual Masochism Sexual 
V61.21 Sexual or Physical Abuse or Neglect of Child Other 
302.84 Sexual Sadism Sexual 
297.3 Shared Psychotic Disorder Psychotic 
V61.8 Sibling Relational Problem Other 
780.54 Sleep Disorder Due to [General Medical Condition], Hypersomnia Type Sleep 
780.52 Sleep Disorder Due to [General Medical Condition], Insomnia Type Sleep 
780.59 Sleep Disorder Due to [General Medical Condition], Mixed Type Sleep 
780.59 Sleep Disorder Due to [General Medical Condition], Parasomnia Sleep 
307.46 Sleep Terror Disorder Sleep 
307.46 Sleepwalking Disorder Sleep 
300.23 Social Phobia Anxiety 
300.81 Somatization Disorder Somatoform 
300.81 Somatoform Disorder NOS Somatoform 
300.29 Specific Phobia Anxiety 
307.3 Stereotypic Movement Disorder Child 
307 Stuttering Child 
292.89 Substance [Amphetamine, Caffeine, Cannabis, Cocaine, Hallucinogen, Inhalant, Phencyclidine, Sedative, Other (or Unknown)]-Induced Anxiety Disorder Substance 
292.9 Substance [Amphetamine, Caffeine, Cannabis, Cocaine, Hallucinogen, Inhalant, Nicotine, Opioid, Phencyclidine, Sedative, Other (or Unknown)]-Related Disorder NOS Substance 
292.89 Substance [Amphetamine, Caffeine, Cocaine, Opioid, Sedative, Other (or Unknown)]-Induced Sleep Disorder Substance 
292.11 Substance [Amphetamine, Cannabis, Cocaine, Hallucinogen, Inhalant, Opioid, Phencyclidine, Sedative, Other (or Unknown)]-Induced Psychotic Disorder, With Delusions Substance 
292.12 Substance [Amphetamine, Cannabis, Cocaine, Hallucinogen, Inhalant, Opioid, Phencyclidine, Sedative, Other (or Unknown)]-Induced Psychotic Disorder, With Hallucinations Substance 
292.81 Substance [Amphetamine, Cannabis, Cocaine, Hallucinogen, Inhalant, Opioid, Phencyclidine, Sedative, Other (or Unknown)] Intoxication Delirium Substance 
292.89 Substance [Amphetamine, Cannabis, Cocaine, Hallucinogen, Inhalant, Opioid, Phencyclidine, Sedative, Other (or Unknown)] Intoxication Substance 
292.84 Substance [Amphetamine, Cocaine, Hallucinogen, Inhalant, Opioid, Phencyclidine, Sedative, Other (or Unknown)]-Induced Mood Disorder Substance 
292 Substance [Amphetamine, Cocaine, Nicotine, Opioid, Sedative, Other (or Unknown)] Withdrawal Substance 
292.89 Substance [Amphetamine, Cocaine, Opioid, Sedative, Other (or Unknown)]-Induced Sexual Dysfunction Substance 
292.82 Substance [Inhalant, Sedative, Other (or Unknown)]-Induced Persisting Dementia Substance 
292.81 Substance [Sedative, Other (or Unknown)] Withdrawal Delirium Substance 
292.83 Substance [Sedative, Other (or Unknown)]-Induced Persisting Amnestic Disorder Substance 
307.2 Tic Disorder NOS Child 
307.23 Tourette's Disorder Child 
307.21 Transient Tic Disorder Child 
302.3 Transvestic Fetishism Sexual 
312.39 Trichotillomania Impulse 
300.81 Undifferentiated Somatoform Disorder Somatoform 
300.9 Unspecified Mental Disorder (nonpsychotic) Other 
306.51 Vaginismus (Not Due to a General Medical Condition) Substance 
290.4 Vascular Dementia, Uncomplicated Cognitive 
290.41 Vascular Dementia, With Delirium Cognitive 
290.42 Vascular Dementia, With Delusions Cognitive 
290.43 Vascular Dementia, With Depressed Mood Cognitive 
302.82 Voyeurism Sexual

DSM-IV-TR PER HOOFDSTUK

Aanpassingsstoornissen en angststoornissen

309.9 Adjustment Disorder Unspecified Adjustment 
309.24 Adjustment Disorder With Anxiety Adjustment 
309 Adjustment Disorder With Depressed Mood Adjustment 
309.3 Adjustment Disorder With Disturbance of Conduct Adjustment 
309.28 Adjustment Disorder With Mixed Anxiety and Depressed Mood Adjustment
309.4 Adjustment Disorder With Mixed Disturbance of Emotions and Conduct Adjustment 
308.3 Acute Stress Disorder Anxiety 
300.22 Agoraphobia Without History of Panic Disorder Anxiety 
293.89 Anxiety Disorder Due to General Medical Condition Anxiety 
300 Anxiety Disorder NOS Anxiety 
300.02 Generalized Anxiety Disorder Anxiety 
300.3 Obsessive-Compulsive Disorder Anxiety 
300.21 Panic Disorder With Agoraphobia Anxiety 
300.01 Panic Disorder Without Agoraphobia Anxiety 
309.81 Posttraumatic Stress Disorder Anxiety 
300.23 Social Phobia Anxiety 
300.29 Specific Phobia Anxiety

Afwijkingen typisch bij kinderen

299.8 Asperger's Disorder Child 
314.01 Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Combined Type Child 
314.9 Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder NOS Child 
314.01 Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Predominantly hyperactive-Impulsive Type Child 
314 Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Predominantly Inattentive Type Child 
299 Autistic Disorder Child 
299.1 Childhood Disintegrative Disorder Child 
307.22 Chronic Motor or Vocal Tic Disorder Child 
307.9 Communication Disorder NOS Child 
312.8 Conduct Disorder Child 
315.4 Developmental Coordination Disorder Child 
313.9 Disorder of Infancy, Childhood, or Adolescence NOS Child 
315.2 Disorder of Written Expression Child 
312.9 Disruptive Behavior Disorder NOS Child 
307.7 Encopresis Without Constipation and Overflow Incontinence Child 
787.6 Encopresis, With Constipation and Overflow Incontinence Child 
307.6 Enuresis (Not Due to a General Medical Condition) Child 
315.31 Expressive Language Disorder Child 
307.59 Feeding Disorder of Infancy or Early Childhood Child 
315.9 Learning Disorder NOS Child 
315.1 Mathematics Disorder Child 
319 Mental Retardation, Severity Unspecified Child 
317 Mild mental retardation Child 
315.31 Mixed Receptive-Expressive Language Disorder Child 
318 Moderate Mental Retardation Child 
312.81 Oppositional Defiant Disorder Child 
313.81 Oppositional Defiant Disorder Child 
299.8 Pervasive Developmental Disorder NOS Child 
315.39 Phonological Disorder Child 
307.52 Pica Child 
318.2 Profound Mental Retardation Child 
313.89 Reactive Attachment Disorder of Infancy or Early Childhood Child 
315 Reading Disorder Child 
299.8 Rett's Disorder Child 
307.53 Rumination Disorder Child 
313.23 Selective Mutism Child 
309.21 Separation Anxiety Disorder Child 
318.1 Severe Mental Retardation Child 
307.3 Stereotypic Movement Disorder Child 
307 Stuttering Child 
307.2 Tic Disorder NOS Child 
307.23 Tourette's Disorder Child 
307.21 Transient Tic Disorder Child

Cognitieve stoornissen

294 Amnestic Disorder Due to General Medical Condition Cognitive 
294.9 Cognitive Disorder NOS Cognitive 
293 Delirium Due to General Medical Condition Cognitive 
780.09 Delirium NOS Cognitive 
294.1x Dementia Due to [Other General Medical Condition] Cognitive 
294.1x Dementia Due to Creutzfeld-Jacob Disease Cognitive 
294.1x Dementia Due to Head Trauma Cognitive 
294.1x Dementia Due to HIV Disease Cognitive 
294.1x Dementia Due to Huntington's Disease Cognitive 
294.1x Dementia Due to Other General Medical conditions Cognitive 
294.1x Dementia Due to Parkinson's Disease Cognitive 
294.1x Dementia due to Pick's Disease Cognitive 
294.1x Dementia of the Alzheimer's Type [with early onset] Cognitive 
294.1x Dementia of the Alzheimer's Type, With Late Onset Cognitive 
294.8 Dementia or Amnestic Disorder NOS Cognitive 
290.4 Vascular Dementia, Uncomplicated Cognitive 
290.41 Vascular Dementia, With Delirium Cognitive 
290.42 Vascular Dementia, With Delusions Cognitive 
290.43 Vascular Dementia, With Depressed Mood Cognitive 

Dissociatieve stoornissen

300.6 Depersonalization Disorder Dissociative 
300.12 Dissociative Amnesia Dissociative 
300.15 Dissociative Disorder NOS Dissociative 
300.13 Dissociative Fugue Dissociative 
300.14 Dissociative Identity Disorder Dissociative 

Varia

307.1 Anorexia Nervosa Eating
307.51 Bulimia Nervosa Eating 
307.5 Eating Disorder NOS Eating 
300.19 Factitious Disorder NOS Factitious 
300.19 Factitious Disorder With Combined Psychological and Physical Signs and Symptoms Factitious 
300.19 Factitious Disorder With Predominantly Physical Signs and Symptoms Factitious 
300.16 Factitious Disorder With Predominantly Psychological Signs and Symptoms Factitious 
312.3 Impulse-Control Disorder NOS Impulse 
312.34 Intermittent Explosive Disorder Impulse 
312.32 Kleptomania Impulse 
312.31 Pathological Gambling Impulse 
312.33 Pyromania Impulse 
312.39 Trichotillomania Impulse 
293.89 Catatonic Disorder Due to General Medical Condition Mental GMC 
293.9 Mental Disorder due to General Medical Condition Mental GMC 
310.1 Personality Disorder Due to General Medical Condition Mental GMC 

Stemmingsstoornissen

296.8 Bipolar Disorder NOS Mood 
296.5x Bipolar I Disorder Most Recent Episode Depressed Mood 
296.4 Bipolar I Disorder Most Recent Episode Hypomanic Mood 
296.4x Bipolar I Disorder Most Recent Episode Manic Mood 
296.6x Bipolar I Disorder Most Recent Episode Mixed Mood 
296.0x Bipolar I Disorder Single Manic Episode Mood 
296.7 Bipolar I Disorder, Most recent episode Unspecified Mood 
296.89 Bipolar II Disorder Mood 
301.13 Cyclothymic Disorder Mood 
311 Depressive Disorder NOS Mood 
300.4 Dysthymic Disorder Mood 
296.3x Major Depressive Disorder Recurrent Mood 
296.2x Major Depressive Disorder Single Episode Mood 
293.83 Mood Disorder Due to General Medical Condition Mood 
296.9 Mood Disorder NOS Mood 

Varia

V62.3 Academic Problem Other 
V62.4 Acculturation Problem Other 
V71.01 Adult Antisocial Behavior Other 
995.2 Adverse Effects of Medication NOS Other 
780.9 Age-Related Cognitive Decline Other 
V62.82 Bereavement Other 
V62.89 Borderline Intellectual Functioning Other 
V71.02 Child or Adolescent Antisocial Behavior Other 
799.9 Diagnosis or Condition Deferred on Axis I or Diagn
313.82 Identity Problem Other 
V65.2 Malingering Other 
333.9 Medication-Induced Movement Disorder NOS Other 
333.1 Medication-Induced Postural Tremor Other 
995.5 Neglect of Child (if focus of attention is on victim) Other 
333.92 Neuroleptic Malignant Syndrome Other 
333.99 Neuroleptic-Induced Acute Akathisia Other 
333.7 Neuroleptic-Induced Acute Dystonia Other 
332.1 Neuroleptic-Induced Parkinsonism Other 
333.82 Neuroleptic-Induced Tardive Dyskinesia Other 
V71.09 No Diagnosis or Condition on Axis I or Axis II Other 
V15.81 Noncompliance With Treatment Other 
V62.2 Occupational Problem Other 
V61.20 Parent-Child Relational Problem Other 
V61.1 Partner Relational Problem Other 
V62.89 Phase of Life Problem Other 
995.81 Physical abuse of adult (if focus of attention is on victim) Other 
995.5 Physical abuse of child (if focus of attention is on victim) Other 
V61.1 Physical or Sexual Abuse of Adult Other 
316 Psychological Factors Affecting Medical Condition Other 
V62.81 Relational Problem NOS Other 
V61.9 Relational Problem Related to [a Mental Disorder or General Medical Condition] Other 
V62.89 Religious or Spiritual Problem Other 
995.81 Sexual abuse of adult (if focus of attention is on victim) Other 
995.5 Sexual abuse of child (if focus of attention is on victim) Other 
V61.21 Sexual or Physical Abuse or Neglect of Child Other 
V61.8 Sibling Relational Problem Other 
300.9 Unspecified Mental Disorder (nonpsychotic) Other

Persoonlijkheidsstoornissen (As II)

301.7 Antisocial Personality Disorder Personality 
301.82 Avoidant Personality Disorder Personality 
301.83 Borderline Personality Disorder Personality 
301.6 Dependent Personality Disorder Personality 
301.5 Histrionic Personality Disorder Personality 
301.81 Narcissistic Personality Disorder Personality 
301.4 Obsessive-Compulsive Personality Disorder Personality 
301 Paranoid Personality Disorder Personality 
301.9 Personality Disorder NOS Personality 
301.2 Schizoid Personality Disorder Personality 
301.22 Schizotypal Personality Disorder Personality 

Psychosen

298.8 Brief Psychotic Disorder Psychotic 
297.1 Delusional Disorder Psychotic 
293.81 Psychotic Disorder Due to [General Medical Condition], With Delusions Psychotic 
293.82 Psychotic Disorder Due to [General Medical Condition], With Hallucinations Psychotic 
298.9 Psychotic Disorder NOS Psychotic 
295.7 Schizoaffective Disorder Psychotic 
295.9 Schizophrenia Undifferentiated Type Psychotic 
295.2 Schizophrenia, Catatonic Type Psychotic 
295.1 Schizophrenia, Disorganized Type Psychotic 
295.3 Schizophrenia, Paranoid Type Psychotic 
295.6 Schizophrenia, Residual Type Psychotic 
295.4 Schizophreniform Disorder Psychotic 
297.3 Shared Psychotic Disorder Psychotic 

Seksuele stoornissen

302.76 Dyspareunia (Not Due to a General Medical Condition) Sexual 
302.4 Exhibitionism Sexual 
625 Female Dyspareunia Due to [General Medical Condition] Sexual 
625.8 Female Hypoactive Sexual Desire Disorder Due to [General Medical Condition] Sexual 
302.73 Female Orgasmic Disorder Sexual 
302.72 Female Sexual Arousal Disorder Sexual 
302.81 Fetishism Sexual 
302.89 Frotteurism Sexual 
302.85 Gender Identity Disorder in Adolescents or Adults Sexual 
302.6 Gender Identity Disorder in Children or Gender Identity Disorder NOS Sexual 
302.6 Gender Identity Disorder NOS Sexual 
302.71 Hypoactive Sexual Desire Disorder Sexual 
608.89 Male Dyspareunia Due to [General Medical Condition] Sexual 
302.72 Male Erectile Disorder Sexual 
607.84 Male Erectile Disorder Due to [General Medical Condition] Sexual 
608.89 Male Hypoactive Sexual Desire Disorder Due to [General Medical Condition] Sexual 
302.74 Male Orgasmic Disorder Sexual 
625.8 Other Female Sexual Dysfunction Due to [General Medical Condition] Sexual 
608.89 Other Male Sexual Dysfunction Due to [General Medical Condition] Sexual 
302.9 Paraphilia NOS Sexual 
302.2 Pedophilia Sexual 
302.75 Premature Ejaculation Sexual 
302.79 Sexual Aversion Disorder Sexual 
302.9 Sexual Disorder NOS Sexual 
302.7 Sexual Dysfunction NOS Sexual 
302.83 Sexual Masochism Sexual 
302.84 Sexual Sadism Sexual 
302.3 Transvestic Fetishism Sexual 
302.82 Voyeurism Sexual 

Slaapstoornissen

780.59 Breathing-Related Sleep Disorder Sleep 
307.45 Circadian Rhythm Sleep Disorder Sleep 
307.47 Dyssomnia NOS Sleep 
307.44 Hypersomnia Related to [General Medical Condition] Sleep 
307.42 Insomnia Related to [General Medical Condition] Sleep 
347 Narcolepsy Sleep 
307.47 Nightmare Disorder Sleep 
307.47 Parasomnia NOS Sleep 
307.44 Primary Hypersomnia Sleep
307.42 Primary Insomnia Sleep 
780.54 Sleep Disorder Due to [General Medical Condition], Hypersomnia Type Sleep 
780.52 Sleep Disorder Due to [General Medical Condition], Insomnia Type Sleep 
780.59 Sleep Disorder Due to [General Medical Condition], Mixed Type Sleep 
780.59 Sleep Disorder Due to [General Medical Condition], Parasomnia Sleep 
307.46 Sleep Terror Disorder Sleep 
307.46 Sleepwalking Disorder Sleep 

Somatoforme neurosen

300.7 Body Dysmorphic Disorder Somatoform 
300.11 Conversion Disorder Somatoform 
300.7 Hypochondriasis Somatoform 
307.89 Pain Disorder Associated With Both Psychological Factors and a General Medical Condition Somatoform 
307.8 Pain Disorder Associated With Psychological Factors Somatoform 
300.81 Somatization Disorder Somatoform 
300.81 Somatoform Disorder NOS Somatoform 
300.81 Undifferentiated Somatoform Disorder Somatoform 

Toxicomanieën

305 Alcohol Abuse Substance 
303.9 Alcohol Dependence Substance 
303 Alcohol Intoxication Substance 
291 Alcohol Intoxication Delirium Substance 
291.8 Alcohol Withdrawal Substance 
291 Alcohol Withdrawal Delirium Substance
291.8 Alcohol-Induced Anxiety Disorder Substance 
291.8 Alcohol-Induced Mood Disorder Substance 
291.1 Alcohol-Induced Persisting Amnestic Disorder Substance 
291.2 Alcohol-Induced Persisting Dementia Substance 
291.5 Alcohol-Induced Psychotic Disorder With Delusions Substance 
291.3 Alcohol-Induced Psychotic Disorder With Hallucinations Substance 
291.8 Alcohol-Induced Sexual Dysfunction Substance 
291.8 Alcohol-Induced Sleep Disorder Substance 
291.9 Alcohol-Related Disorder NOS Substance 
305.7 Amphetamine Abuse Substance 
304.4 Amphetamine Dependence Substance 
305.2 Cannabis Abuse Substance 
304.3 Cannabis Dependence Substance 
305.6 Cocaine Abuse Substance 
304.2 Cocaine Dependence Substance 
305.3 Hallucinogen Abuse Substance 
304.5 Hallucinogen Dependence Substance 
292.89 Hallucinogen Persisting Perception Disorder (Flashbacks) Substance 
305.9 Inhalant Abuse Substance 
304.6 Inhalant Dependence Substance 
305.1 Nicotine Dependence Substance 
305.5 Opioid Abuse Substance 
304 Opioid Dependence Substance 
305.9 Other (or Unknown) Substance Abuse Substance 
304.9 Other (or Unknown) Substance Dependence Substance 
305.9 Phencyclidine Abuse Substance 
304.9 Phencyclidine Dependence Substance 
304.8 Polysubstance Dependence Substance 
305.4 Sedative, Hypnotic, or Anxiolytic Abuse Substance
304.1 Sedative, Hypnotic, or Anxiolytic Dependence Substance 
292.89 Substance [Amphetamine, Caffeine, Cannabis, Cocaine, Hallucinogen, Inhalant, Phencyclidine, Sedative, Other (or Unknown)]-Induced Anxiety Disorder Substance 
292.9 Substance [Amphetamine, Caffeine, Cannabis, Cocaine, Hallucinogen, Inhalant, Nicotine, Opioid, Phencyclidine, Sedative, Other (or Unknown)]-Related Disorder NOS Substance 
292.89 Substance [Amphetamine, Caffeine, Cocaine, Opioid, Sedative, Other (or Unknown)]-Induced Sleep Disorder Substance 
292.11 Substance [Amphetamine, Cannabis, Cocaine, Hallucinogen, Inhalant, Opioid, Phencyclidine, Sedative, Other (or Unknown)]-Induced Psychotic Disorder, With Delusions Substance 
292.12 Substance [Amphetamine, Cannabis, Cocaine, Hallucinogen, Inhalant, Opioid, Phencyclidine, Sedative, Other (or Unknown)]-Induced Psychotic Disorder, With Hallucinations Substance 
292.81 Substance [Amphetamine, Cannabis, Cocaine, Hallucinogen, Inhalant, Opioid, Phencyclidine, Sedative, Other (or Unknown)] Intoxication Delirium Substance 
292.89 Substance [Amphetamine, Cannabis, Cocaine, Hallucinogen, Inhalant, Opioid, Phencyclidine, Sedative, Other (or Unknown)] Intoxication Substance 
292.84 Substance [Amphetamine, Cocaine, Hallucinogen, Inhalant, Opioid, Phencyclidine, Sedative, Other (or Unknown)]-Induced Mood Disorder Substance 
292 Substance [Amphetamine, Cocaine, Nicotine, Opioid, Sedative, Other (or Unknown)] Withdrawal Substance 
292.89 Substance [Amphetamine, Cocaine, Opioid, Sedative, Other (or Unknown)]-Induced Sexual Dysfunction Substance 
292.82 Substance [Inhalant, Sedative, Other (or Unknown)]-Induced Persisting Dementia Substance 
292.81 Substance [Sedative, Other (or Unknown)] Withdrawal Delirium Substance 
292.83 Substance [Sedative, Other (or Unknown)]-Induced Persisting Amnestic Disorder Substance 
306.51 Vaginismus (Not Due to a General Medical Condition) Substance