5400-5999
Sites per thema:
psy0 algemeen
psy1 systemen
psy2 denken
psy3 brein
psy4 individu
psy50 diagnostiek
psy54 behandeling
psy6 optimaal
psy7 groepen
psy8 suboptimaal
psy9 optimaal

5403 Interventieniveaus


Het interventieniveau


Veel over het bestaan van diverse niet-integratieve psychotherapiescholen werd ook duidelijker met de ontwikkeling van het interventie-niveau-model (Roose 2008).Zoals op bovenstaand schema aangegeven wordt, verschillen de diverse niet-integratieve, monotheoretische psychotherapiescholen niet zozeer qua terminologie, maar ook en vooral doordat zij op verschillende niveaus in het menselijk functioneren ingrijpen. Wat de zaak iets ingewikkelder maakt, is dat elke interventiestijl onvermijdelijk ook effecten heeft op andere niveaus: een betere stemming (niveau van de Persoonlijkheid) leidt uiteraard tot zich anders opstellen in de groep, en tot ander gedrag. En door deze successen verhoogt wellicht ook een beetje het Fundamenteel Zelfvertrouwen, wat het gemakkelijker maakt om te groeien. En ook zal geen enkele techniek wel "zuiver" zijn, d.w.z. zich tot één niveau beperken.

Maar anderzijds is het begrijpelijk waarom het wellicht zo uitzichtloos is om deze verschillende denkscholen te beschouwen als gewoon verschillend in terminologie, of er common factors in terug te vinden, buiten natuurlijk algemeenheden zoals een respectvolle therapeutische relatie of een bemoedigende instelling. Al die therapieën zijn fundamenteel van elkaar verschillend, en wellicht moeten wij, eerder dan ze te "vertalen" naar elkaars concepten, ons eerder afvragen hoe wij ze doelmatig kunnen combineren, en aanzuiveren zodat ze geen ongewenst negatief effect hebben op andere niveaus.