5400-5999
Sites per thema:
psy0 algemeen
psy1 systemen
psy2 denken
psy3 brein
psy4 individu
psy50 diagnostiek
psy54 behandeling
psy6 optimaal
psy7 groepen
psy8 suboptimaal
psy9 optimaal

5500 PSYCHOANAGOGIE


PSYCHOANAGOGIE


Omschrijving

Psychoanagogie is de verzamelnaam voor alle professionele hulpmethodes die trachten het functioneringsnivo van de cliënt te verbeteren.

Als deze methodes ernaar gericht zijn om pathologisch gedrag + denken + voelen te doen verdwijnen, komen zij in grote lijnen overeen met de klassieke psychotherapeutische methodes, hoewel zij onvermijdelijk, meer dan psychotherapie, gunstige neveneffecten zullen hebben zoals toename van Fundamenteel zelfvertrouwen, e.d. Dergelijk gelukkige neveneffecten komen in de psychotherapieën niet noodzakelijkerwijze voor.

Veel van de psychoanagogische methodes strekken ertoe om, via groeibevordering, de persoonlijkheid gunstig te beïnvloeden, naar meer objectief en subjectief welzijn. Anderzijds is groeibevordering ook heilzaam bij klassieke psychopathologieën, die kunnen gezien worden als het resultaat van onvoldoende integratie- en groeivermogen, en vaak als afweer- en compensatiepogingen. Dit bewust streven van psychoanagoog en cliënt naar groeibevordering is typisch voor integratieve psychologie, en een kenmerk van het groeimodel binnen de psychiatrie, ipv het ziektemodel.

Indeling

De psychoanagogische methodes kunnen het best ingedeeld worden volgens hun interventienivo:
De vier klassieke nivo's voor interventie in het menselijk functioneren zijn (1) symptomen, (2) rolpatronen, (3) persoonlijkheidsstructuur, en (4) groeivermogen. Het is echter onvermijdelijk dat een interventie, gericht naar één nivo, gunstige neveneffecten heeft op nabijgelegen nivo's. In de klassieke psychotherapie is dit fenomeen niet zo duidelijk, omdat therapeuten daar niet steeds aandacht voor hebben, maar bv. het beroemde "generalisatiefenomeen" bij de gedragstherapie, waarbij verbeteringen optreden voor symptomen die niet door de therapie worden aangepakt, is vooral verklaarbaar door een verbeterd onderliggend sociaal en/of fundamenteel zelfvertrouwen.

Modulaire Psychoanagogie

Dit recente nieuwe begrip (® K Roose, 2013) in de psychoanagogie verwijst naar een geoptimaliseerde behandeling, die nooit door één persoon geleid wordt, maar door een samenwerkend team. De voordelen zijn legio, in die mate zelfs dat wij het ethisch bijna als ongepast beschouwen om een cliënt aan één therapeut of psychoanagoog toe te vertrouwen. De voordelen en de erbij betrokken processen worden in een ander hoofdstukje besproken. Samengevat is er een dubbel voordeel: enerzijds een grotere professionaliteit bij elk aspect van de interventie/begeleiding, en anderzijds een veel helderder context, gemakkelijker te hanteren en dus minder verstoord door interfererende overdrachtsfenomenen. De cliënt voelt duidelijker een groeicontext, en kan niet neurotiseren binnen de vage en dubbelzinnige context van het ziektemodel.

In grote lijnen komt het erop neer dat de cliënt gedurende het hele proces persoonlijk begeleid wordt door een Personal Coach, die samen met de cliënt, zo mogelijk met behulp van enkele testen die psychische functies onderzoeken, nagaat welke de te sterke negatieve en te zwakke positieve persoonlijkheidskenmerken zijn. Sommige kunnen dan face-to-face aangepakt worden, waarbij verwezen kan worden naar emotioneel geladen ervaringen, maar vele zullen tijdelijk behandeld en geoefend worden in een modulaire setting, vaak maar niet steeds in groep, waar een specialist terzake dit specifieke groeiproces tijdelijk begeleidt.