5400-5999
Sites per thema:
psy0 algemeen
psy1 systemen
psy2 denken
psy3 brein
psy4 individu
psy50 diagnostiek
psy54 behandeling
psy6 optimaal
psy7 groepen
psy8 suboptimaal
psy9 optimaal

5530 Nivo 3: Persoonlijkheid


Dit is uiteraard het meest complexe en belangrijke nivo van de 4. De kans is dan ook groot dat dit ooit verder zal opgesplitst worden in de integratieve psychologie, maar het feit dat men het in de kennis van het begrip "persoonlijkheid", ook in professionele kringen, nog lang niet eens is over de verschillende aspecten van dit belangrijke fenomeen, remt dit enigszins af. Het is evenmin hier de plaats om een genuanceerdere beschrijving te geven.