5400-5999
Sites per thema:
psy0 algemeen
psy1 systemen
psy2 denken
psy3 brein
psy4 individu
psy50 diagnostiek
psy54 behandeling
psy6 optimaal
psy7 groepen
psy8 suboptimaal
psy9 optimaal

5725 EFT


Emotional Freedom Techniques
Een integratieve benadering
(Thesis Tanja Buyst)In deze thesis wil ik het voornamelijk hebben over Emotional Freedom Techniques of kortweg EFT, een holistische therapie waarbij men op bepaalde “meridiaanpunten” moet tikken terwijl men zich op een lichamelijk ongemak of een gevoel focust, samen met een positieve affirmatie.

Naast het tikken wordt ook gebruik gemaakt van een kort protocol met oogbewegingen, neuriën, tellen.

 

In het eerste deel zal ik kort beschrijven wat deze therapie inhoudt, hoe het is ontstaan en waarvoor het bijzonder effektief blijkt.

Vervolgens zal ik een overzicht geven van de wetenschappelijke stand van zaken en waarom het past in het kader van de integratieve psychologie.
 

Ik heb zelf allerlei opleidingen gevolgd die zowel de psyche als het lichaam van de mens bestudeerden.  Ik ben ik er ondertussen van overtuigd  dat de 2 elkaar constant beïnvloeden.

Voor mij is EFT daarom al een integratie op zich.
 

Enerzijds is EFT een techniek, een vorm van acupressuur voor de emoties. De naam zegt het zelf : Emotional Freedom Techniques.

Technieken om de energie weer vrij te laten stromen, om blokkades die onze groei hinderen, op te heffen. Een kloptechniek waarbij je je vingertoppen gebruikt om bepaalde punten op je gezicht, bovenlichaam en vingers te stimuleren terwijl je focust op je gevoel.
Deze punten zijn niet willekeurig maar komen overeen met de meridiaanpunten, zoals deze gebruikt worden in de Oosterse geneeskunde.
Door het tappen (of tikken) op die meridiaanpunten van het lichaam, terwijl je je aandacht richt op het probleem dat je ervaart, breng je evenwicht in het energetisch systeem van het lichaam.
Hierdoor ga je onderdrukte emoties en verstoringen gemakkelijker loslaten, waardoor je rust en evenwicht ervaart.
  
Net zoals bij de focussing techniek van Gendlin is het lichaam een handvat, een communicatietool om tot de diepere lagen van het onbewuste door te dringen (denk maar aan de ijsberg)

Door het tikken kom je heel snel tot de kern van het probleem (propositionele basis of een beeld of fragment uit het verleden dat onmiddelijk aan het gevoel van onbehagen wordt gelinkt) waardoor je tot de onverwerkte emotie komt. De client heeft veel sneller voeling met zijn innerlijk referentiekader en kan het ook beter expliciteren.

Het tikken versnelt het equilibratieproces en met de Gamut (bepaald protocol dat verder uitgelegd wordt) gaan we nieuwe inspiraties veel sneller accomoderen waardoor de integratie veel sneller en dieper gaat. (er worden nieuwe verbindingen gemaakt tussen R en L hersenhelft)

Het lijkt voor de client minder zwaar omdat de emotie maar even moet aangeraakt worden (korte exposure en blijft binnen de window of tolerance). Hij wordt niet overspoeld door emoties.

 

De belangrijkste affirmatie is bovendien : “Ik houd van mezelf onvoorwaardelijk en ik aanvaard mezelf compleet.”  Dus is gericht op het verhogen van het fundamenteel zelfvertrouwen, de basis van iedere therapie en groei.

 

EFT behoort tot de zogenaamde energie psychologie, een geheel van benaderingen die gebruik maken van een oeroud concept : "de subtiele energie in en rond het menselijk lichaam."

 

Het was de filosoof Descartes die meer dan een eeuw geleden de mens in twee heeft gedeeld: er was enerzijds het lichaam en anderzijds de geest en de ziel. Deze laatste twee stonden volgens hem volledig los van het fysieke lichaam en konden dus niet met de wetenschappelijke methoden worden onderzocht. Het lichaam wel. Daarom weten we nu in het westen zoveel van het fysieke lichaam en is de wetenschap doorgedrongen tot op subatomair niveau. De verkenning van het lichaam heeft de mensheid zeker veel goeds opgeleverd, getuige daarvan de levensverwachting die veel hoger is dan vroeger omdat meer ziektes kunnen worden genezen, zelfs kunnen worden voorkomen.

Maar in vele andere culturen is de mens doorheen de eeuwen heen altijd als een eenheid benaderd geworden. De geest en de ziel en het lichaam zijn onverbrekelijk verbonden met elkaar en beïnvloeden elkaar. Het verbindend element is energie. Subtiele energie die zich in en om het lichaam bevindt. Voorbeelden van geneeswijzen die zich van dit energieconcept bedienen, zijn de acupunctuur in China, Yoga in India.

Bij ons in het westen heeft het idee van subtiele energie ook al tientallen jaren geleden ingang gevonden, vooral in de wereld van de alternatieve behandelingen.

 
Het is de opdracht van de psychotherapeut om mensen te begeleiden in het structureel veranderingsproces naar nieuwe gedragspatronen (in communicatie met zichzelf en hun omgeving). Gesprekken vormen het fundament van psychotherapie. Aanvullend aan gesprekstherapie bestaan er diverse methoden die het therapeutisch proces verdiepen en versnellen. Het kan prettig zijn dat je als psychotherapeut kan afwisselen met andere werkvormen , die lichter aanvoelen en snel werken.
 
Enkele van deze zgn."energietherapieën" zijn onder andere TFT (Thought Field Therapie), HAT (Heart Assisted Therapy) en de variant TFS (Thought Field Streaming), NAEM, MET, WHEE (wholistic hybrid EFT-EMDR) ....

Deze benaderingen zijn integreerbaar in elke bestaande psychotherapeutische methode.

Het zijn zachte vormen van psychotherapie, die als aanvullling op gesprekken  en andere werkvormen erg nuttig kunnen zijn.
Door hun deblokkerende functie kunnen deze methoden het ontwikkelingsproces in een stroomversnelling brengen.
 
Einstein gaf een vooruitstrevend en inspirerend idee: "Een probleem aanpakken of oplossen doe je best op een ander niveau dan het niveau waar het zich manifesteert." We kunnen dit principe ook toepassen psychotherapie. bvb : een storend gevoel aanpakken, niet door alleen stil te staan bij het gevoel zelf, maar naar de context te gaan, waarin het gevoel is ontstaan, en bovendien een werkwijze toepassen die een psycho-motorische component bevat.  In de energie-psychotherapie is de behandeling niet louter verbaal, maar ook psycho-motorisch. Dit wil zeggen dat je tegelijk mentaal èn motorisch een handeling stelt. Deze benadering verhoogt de efficiëntie van de therapie in aanzienlijke mate. In feite doen we in de energie-therapie beroep op een natuurlijk gegeven, namelijk ons lichaam als drager van emoties en ook van gedachten. Overtuigingen zijn aanwezig in gans ons wezen, ook in ons lichaam (body-mind memory of lichaamsgeheugen).

 

Bij een depressieve toestand zit de persoon a.h.w. "opgesloten" in een harnas van pijnlijke emoties en negatieve overtuigingen. En de angst om dit los te laten, blokkeert soms het proces. Via EFT kan de persoon de angst en neerslachtigheid  kwijtraken, zich veiliger voelen en daardoor gemakkelijker terug bij het gezonde deel van het zelf geraken.
Tevens worden in deze benadering allerlei blokkades, waaronder ook onbewuste belemmeringen, op specifieke wijze aangepakt. 

Dit versnelt het therapeutisch proces in aanzienlijk mate.

 

En een laatste niet te onderschatten voordeel is dat men de techniek aan de client kan aanleren zodat hij thuis, op momenten dat hij het moeilijk heeft, zelf iets kan doen waardoor we rechtstreeks werken aan zijn eigenwaarde.

 
Als integratief therapeut moeten we echter kritisch blijven en dit zeker niet zien als een toverformule zoals het door sommigen aan de man wordt gebracht. EFT is een techniek, een hulpmiddel, maar vraagt de nodige expertise van de techniek en psychologische kennis van de therapeut.
 
 
 

 

1. Historische achtergrond

 

1.1 Het oude China

Om een grondige geschiedenis van EFT te kunnen geven, moeten we teruggaan naar het oude China, waar de meridiaantheorie is uitgevonden.

Volgens de Chinese theorieën bestaat het lichaam uit kanalen (meridianen) die het lichaam van energie (qi of chi) voorzien. 

De belangrijkste kanalen (hoofdmeridianen) zijn vernoemd naar het orgaan waar ze langs lopen. Er zijn twee belangrijke groepen organen in de Chinese geneeskunde: de zang-organen (longen, hart, milt, nieren, lever, pericardium) en de fu-organen (maag, dunne darm, dikke darm, galblaas, urineblaas en de drievoudige brander).

Naast deze 12 hoofdmeridianen zijn er nog acht buitengewone kanalen die de circulatie van qi helpen reguleren. Van deze kanalen zijn er, naast de 12 hoofdmeridianen, twee van belang in EFT: het conceptievat en het gouverneursvat.

Als de energie in deze kanalen niet goed stroomt, kan men ziek worden.

Deze theorie vormt mede de basis van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG).

                 

Uit de TCG ontwikkelden technieken als acupunctuur, acupressuur, Chinese kruidengeneeskunde, moxatie, massage, shiatsu, enzovoort.

Er moet nog opgemerkt worden dat in China wordt uitgegaan van een holistisch principe. Lichaam en geest worden beschouwd als één geheel. Er bestaat in het Chinees dan ook geen woord voor psyche of psychisch proces. Dit principe vindt men ook terug in EFT.

 

1.2 Toegepaste Kinesiologie

Deze methode in de jaren ’60 ontwikkeld door George Goodheart, een chiropracticus uit Detroit. De toegepaste kinesiologie vindt haar oorsprong in de chiropraxie, TCG en stressonderzoek.

In de chiropraxie werd vanaf de jaren ’30 gewerkt met reflexpunten. Dit zijn punten op de huid die, wanneer gemasseerd, er voor zorgen dat de doorbloeding van bepaalde organen wordt gestimuleerd. Op het hoofd bevinden zich de neurovasculaire punten, die bij aanraking zorgen voor een betere doorbloeding van de hersenen. Tussen de ribben en het borstbeen en aan de wervelkolom, bevinden zich de neurolymfatische punten. Massage van deze punten stimuleert het lymfesysteem en zorgt dus voor ontgifting. Goodheart ontdekte dat bij massage van deze reflexpunten, de energiebalans in de meridianen werd bevorderd. Deze herstelde balans leidde op zijn beurt vaak tot zelfgenezing. Hij vond dus een verbinding tussen reflexpunten en meridianen. Deze meridianen komen, zoals we hierboven zagen, uit de TCG. Als de meridianen in evenwicht zijn, en er dus geen blokkades zijn, zijn we gezond. Stress kan er nu echter voor zorgen dat er blokkades optreden en zorgt er vaak voor dat er maar één van de beide hersenhelften actief is. Goodheart heeft daarom spiertests ontwikkeld om te testen waar de blokkades zitten. Het principe is dat de geteste persoon het te testen lichaamsdeel (vaak een arm of been) op zijn plaats dient te houden tegen een lichte druk die wordt uitgeoefend door de tester. De tester probeert bijvoorbeeld de gestrekte arm van de geteste naar beneden te duwen, terwijl deze geteste weerstand

probeert te bieden. Als er een blokkade zit, kan de tester het lichaamsdeel makkelijk wegduwen. Aan deze blokkades wordt dan gewerkt door middel van vasthouden of masseren van de acupunctuurpunten (dit zijn punten langs de meridianen waar bij acupunctuur op gewerkt wordt).

 

1.3 Gedragskinesiologie

De Australische psychiater John Diamond gebruikte de toegepaste kinesiologie voor het eerst in psychotherapie in de jaren ’70. Diamond vond op basis van spiertests een connectie tussen emoties en de meridianen. Verder wordt gebruik gemaakt van muziek, poëzie en het bekloppen van de thymus. De thymus ziet Diamond als regulator van de energie doorheen de meridianen.

 

1.4 Thought Field Therapy (TFT)

De geschiedenis van TFT begint bij de wonderbaarlijke casus van Mary. Mary kwam in de jaren ’80 in behandeling bij Roger Callahan, een Amerikaanse cognitieve psycholoog. Ze had een zeer intensewaterfobie. Haar familie kon geen trauma herinneren dat aan de basis van deze fobie zou kunnen liggen. De fobie was zo erg dat ze niet naar TV kon kijken als er water op te zien was. Ze kon niet in de buurt van de zee rijden, baden deed ze met een minimum aan water, ze was erg bang van regen en had intense nachtmerries een paar keer per week waarin het water ‘haar te pakken kreeg’.

De therapie startte bij Callahan thuis, omdat daar een zwembad was. In anderhalf jaar behandeling gebruikte hij elke techniek die hem eigen was: gedragstherapie, rationeel emotieve therapie, systematische desensitisatie, exposure, progressieve relaxatie, cliëntgerichte therapie, suggestie, placebo, hypnose, afleiding, enzovoort. Het verste dat hij haar kreeg, was dat ze op de rand van het zwembad ging zitten met haar benen in het water. Ze kon dan nog steeds niet naar het water in het zwembad kijken en had ernstige hoofdpijn na elke sessie. Ook de nachtmerries bleven voortduren.

Mary klaagde telkens ze aan water dacht van een vervelend gevoel in haar maag.

Callahan wist nu echter dat de maagmeridiaan onder het oog ontsprong. Hij was zich namelijk in meridiaantherapie gaan verdiepen uit onvrede met de conventionele procedures in psychotherapie. Om fysische energie naar die meridiaan te brengen, stelde hij voor om met een paar vingers onder het oog te kloppen. Dit was natuurlijk maar een experiment en Callahan verwachte er niet veel van. Toen Mary dit deed verscheen er echter een rare uitdrukking op haar gezicht. “Het is weg” riep ze, waarop Callahan antwoordde “Wat is weg?”. “Het vervelende gevoel in mijn buik. Ik denk dat ik niet bang meer ben van water! Voor de eerste keer in mijn leven voel ik me goed als ik aan water denk!”. Toen Callahan voorstelde om naar het zwembad te gaan, spurtte ze naar buiten. Callahan riep “Mary, kijk uit!”, wetende dat ze natuurlijk niet kan zwemmen. Ze stopte, draaide zich om en zei “Maak je niet druk dokter Callahan, ik weet dat ik niet kan zwemmen. Ik ga er niet in springen!”. Daarna gooide ze water in haar gezicht met haar handen.

De volgende dag melde ze dat ze getest had of haar angst echt weg was. Ze was naar het strand gereden en had een lange wandeling gemaakt in de regen, waarbij ze zich helemaal ontspannen voelde. De behandeling werd stopgezet en een jaar later kreeg Callahan een kaartje met de melding dat ze met een groep vrienden op cruise was. Ook de nachtmerries waren niet terug gekomen. Zelfs na 16 jaar follow-up bleek de angst nooit teruggekomen te zijn. Callahan, nog steeds vol ongeloof na Mary, begon ook zijn andere patiënten te behandelen met kloppen onder het oog. Hij vond dat enkel onder het oog kloppen niet bij iedereen werkte en bleef zo verder onderzoeken wat wel hielp. Zo ontwikkelde hij een nieuwe methode, TFT.

Volgens Benesch (2008) baseerde Callahan zijn nieuwe methode op onder andere de ideeën van Goodheart, Diamond, neurolinguïstisch programmeren (NLP) en de Chinese meridianenleer. Hij introduceerde in zijn tijd een belangrijke paradigmawisseling. In die tijd werd er, in navolging van Freud, van uitgegaan dat negatieve ervaringen aan de oorsprong van symptomen liggen. In therapie werd gezocht naar deze ervaringen en werden ze verwerkt. Hierdoor zouden de symptomen moeten weggaan. Callahan introduceert nu echter nog een tussenstap. Een negatieve ervaring zorgt voor een verstoring in het energiesysteem, en dit leidt tot symptomen. Bepaalde prikkels kunnen de herinnering aan een gebeurtenis oproepen, waardoor de energieverstoring gereactiveerd word en de symptomen terug komen. Zonder verstoring in het energiesysteem dus geen symptomen! Dit verklaart waarom bepaalde gebeurtenissen bij de ene persoon wel voor symptomen zorgen en bij anderen niet. Hij vat dit alles samen in de volgende bekende stelling (later de ontdekkingsstelling genoemd):

De oorzaak van alle negatieve emoties (en lichamelijke problemen met onderliggende emotionele oorzaak) is een verstoring in het energiesysteem van ons lichaam (Benesch, 2008, p.25).

Callahan ontwikkelde dus een methode om deze verstoringen in het energiesysteem te herstellen. Om vast te stellen in welke meridianen een verstoring zit en in welke volgorde de meridianen moeten behandeld worden, gebruikt hij spiertests. Daarna klopt hij in volgorde op bepaalde punten langs de meridianen en gebruikt hij oogbewegingen.

Om deze hele procedure in te korten heeft hij ook algoritmen ontwikkeld voor elke probleem apart.
Meijer (2006) stelt dat uit Callahan’s ontdekking een hele reeks therapieën zijn ontstaan. De meest invloedrijke op dit moment is EFT.
 
 
 
 
 
1.5 Emotional Freedom Techniques


height=348

 

De grondlegger van EFT is Gary Craig. Gary was ingenieur, NLP master en coach voor bedrijfsleden.

Hij was sterk geïnteresseerd in het oplossen van emotionele blokkades die succes kunnen verhinderen.

Hij studeerde TFT (Thought Field Therapy) bij Roger Callahan, een gedreven psycholoog die een techniek uitwerkte om die clienten die hij met gewone psychotherapeutische technieken niet kon verderhelpen toch van dienst te kunnen zijn door het aantikken van bepaalde meridiaanpunten

 

Gary vond de technieken van Callahan te technisch en vereenvoudigde die.

Zo werd EFT concreet (reeds een integratie van verschillende technieken : acupunctuur, psychotherapie, kinisiologie, geassisteerde gedragstherapie))

 

Gary’s conceptdefinitie is de volgende :
De oorzaak  van alle negatieve emoties is een verstoring in het energiesysteem van het lichaam. Deze onopgeloste negatieve emoties zijn hoofdzakelijk medebepalend voor de meeste fysische pijnen en ongemakken (diseases)

Negatieve gedachten veroorzaken aldus een verstoring in je energiestysteem wat zich uit in fysische of emotionele respons.  De metafoor van de gestoorde tv kan hier gebruikt worden (een soort zzzt in je tv).

 

 


Het EFT Basisrecept

 

EFT is zeer eenvoudig toe te passen.  Het is als een recept.  Je krijgt de ingredienten.

De eerste keren ga je het recept heel nauwkeurig volgen maar eenmaal je dat onder de knie hebt, kan je je eigen integratie maken. (meer kruiden, andere ingredienten toevoegen volgens de smaak van de gasten)

Zo ook met EFT.

 

 

Er zijn 4 ingrediënten voor het basisrecept

 

1. Het klaarzetten van het energiesysteem : Aanhef of Set-up

2. De reeks punten (14) genoemd de Volgorde

3. De Gamut reeks (reeks van 9 akties)

4. De reeks punten (14) de Volgorde

(2-3-4 noemen we de sandwich)

 

Vooraleer we beginnen gaan we bevragen hoe erg het probleem, de pijn, het gevoel is op een schaal van 10.  Deze zogenaamde SUD (subjective unit of distress) schaal is heel belangrijk om in te schatten of er inderdaad iets veranderd is na de sessie maar ook om te zien of er geen verschuiving is en er aldus een dieper onderliggend probleem of emotie aan de basis van het ongemak ligt.
Hierbij is 10 = zeer erg
              en 0 = niet langer een probleem.

 

Dit doe je door te bevragen : “Hoe erg is dit probleem op het ogenblik voor jou ?”

Laat de client dit cijfer opschrijven.

 

 

1. De AANHEF

 

De aanhef is als een wekker voor ons lichaam, om de psychologische reversie (PR) (of weerstand) op te heffen.

 

Door negatieve gedachten, emoties wordt energie op bepaalde plaatsen in het lichaam vastgehouden daardoor wordt ook onze polariteit verstoord wordt.  De batterijen zitten als het ware verkeerd in de machine waardoor de machine niet meer werkt.

 

Alle energiecircuits in ons lichaam hebben een bepaalde orientatie.

Door gebeurtenissen die niet goed verwerkt worden, stress, overtuigingen kan er tegengestelde polariteit of psychologische omkering (weerstand) voorkomen.

Depressies, verslavingen en chronische lichamelijke aandoeningen kunnen resulteren in een negatieve zelfsaboterende houding of weerstand.

Als de + en - polen omgewisseld zijn kan het zijn dat het  EFT proces geblokkeerd wordt

Daarom gaan we dus eerst ons energiesysteem klaarzetten,( de batterijen goed oriënteren) om de machine weer op gang te krijgen.


 
 
De gevoelige spot of zere plek

 

Op de borstkas boven de linkerborst (waar je je hand legt bij eedaflegging) mag ook rechts maar links is meestal beter omdat info in de rechterhelft binnenkomt.

De gevoelige spot wordt ook zo genoemd omdat ze meestal licht pijnlijk is bij lichte druk.

De gevoelige plek is ook de plaats waar lichamelijk de weerstand wordt opgeslagen of vastgehouden.

 

hoe ga je te werk

 

De “Sore Spot” is een neurolymfatisch reflexpunt of drainagepunt. Het is duidelijk voelbaar als een zachte lichtgevoelige plek. We gaan dit punt eerst zachtjes masseren.
 
Deze voorbereidende procedure dient om eventuele PR kortstondig op te heffen.
Het zorgt voor het openen van de meridianen. Het is als het ware het onderbewustzijn openen om het “probleem” te herbekijken, het bestaan van het probleem en de weerstanden om het probleem op te lossen opnieuw te erkennen. Bij PR is dit een noodzakelijk procedure, omdat PR verhindert dat het kloppen werkt. Alsof je jezelf geen toestemming geeft.

 

De Karate spot

 

De Karate spot is de zijde van de hand.

Dit is ook de plaats die we aanraken als we elkaar een hand geven.  Het is ons vriendelijk punt. Ook de plaats waar we vrienden worden met ons probleem. Iedereen is voortdurend in gesprek met zichzelf, zelfs dag en nacht. Dit wordt ook “denken” genoemd en gebeurt niet altijd op een positieve manier. Daarom is het belangrijk om de affirmatie hardop en met een zekere intensiteit te doen, daar we de onbewuste negatieve stemmetjes willen onderdrukken.


Iemand kan weerstand hebben om een probleem op te lossen omdat zijn “pathologie” hem helpt, omdat hij nog geen andere manier gevonden heeft om op een constructieve manier om te gaan met zijn probleem.

 
 
De aanhef : affirmatie x3
 

Terwijl we op het karatepunt tikken, gaan we de affirmatie 3x luidop zeggen.

De affirmatie is de benoeming van het probleem (zo gedetailleerd mogelijk) gevolgd door de positieve affirmatie “en toch hou ik van mezelf en/of aanvaard ik mezelf volledig.”
 
Bijv.  Hoewel ik die bonkende hoofdpijn heb, aanvaard ik mezelf volledig”
        Hoewel mijn adem stokt als ik het publiek toespreek, aanvaard ik mezelf volledig.
 
Het is belangrijk deze affirmatie te 3x te herhalen (het onbewuste heeft nood aan herhaling om door te dringen)
Doe dit ook luidop, sommige mensen moeten bijna roepen om het te laten doordringen.
Wees ook specifiek en gebruik de woorden van de client (dus geen latijnse of moeilijke medische termen, tenzij hij in het latijn is opgegroeid)

 

 

 

2. De Sandwich

 

Bestaat dus uit het aantikken van de 14 meridiaanpunten terwijl je luidop je probleem herhaalt a.h.v de herinneringszin.

De herinneringszin is een korte samenvatting van het probleem.


Men tikt van boven naar beneden

 

Hieronder een tekening met de 14 punten.

 

Meer en meer wordt nu begonnen om op het hoofd te tikken (met vlakke hand en zodat beide hersenhelften worden aangeraakt) in plaats van onder de borst omdat het soms onaangenaam was om (vooral dan vrouwen) onder de borst te tikken.

Zie volgende link : http://www.lll-eft.nl/animatie-lll-eft.swfheight=953

Noot : 

Meer en meer wordt nu begonnen om op het hoofd te tikken (met vlakke hand en zodat beide hersenhelften worden aangeraakt) in plaats van onder de borst omdat het soms onaangenaam was om (vooral dan vrouwen) onder de borst te tikken.

Zie volgende link : http://www.lll-eft.nl/animatie-lll-eft.swf
3. De 9-Gamut

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ccaY3Uqb_Uc&feature=related 

 

De 9- Gamut is een procedure waar je 9 handelingen gaat uitvoeren die het proces van integratie van R naar L hersenhelft gaat ondersteunen.

 

De set van bewegingen zijn de volgende :

 

1. ogen open

2. ogen dicht

3. open je ogen terug en kijk naar rechts onder (zonder je hoofd te bewegen)

4. kijk naar links onder

5. draai met je ogen in wijzerzin

6. draai met je ogen in tegenwijzerzin

7. neurie

8. tel tot 5

9. neurie nogmaals

 

Terwijl je de Gamut doet, hoef je de herinneringszin niet luidop te herhalen, gewoon denken aan je probleem, er contact mee houden.

 

Na de 9-Gamut gaan we opnieuw de punten van de volgorde aantikken terwijl we de herinneringszin herhalen.

Vermindert de intensiteit niet of kom je niet op 0, dan betekent dit niet dat EFT niet helpt. Heel vaak is in zo'n geval sprake van PR.


PR is "Psychological Reversal" ("Psychologische Omkering"), wat wil zeggen dat je bewustzijn wordt tegengewerkt door je onderbewustzijn, wat we vooral wel kennen van bijv. verslavingen en depressies. Meestal zal de aanwezige PR door de "Opzet-zin", die daar speciaal voor bedoeld is, zijn opgeheven.
EFT - En Psychological Reversal (weerstand)

We weten allemaal wel, uit eigen ervaring of van horen zeggen, dat 'n verslaving zo goed als altijd heel moeilijk te doorbreken is; en dat ditzelfde geldt voor 'n depressie; en ook voor 'n verkoudheid die maar niet wil genezen en voor 'n hoofdpijn die maar niet over wil gaan. Ergens in jezelf wil je zo graag en zie je dat 't beter voor je zou zijn etc., maar ergens anders in jezelf lijk je dat alsmaar te zitten saboteren. Dit is echter geen bewuste keuze: 't wordt veroorzaakt door wat we noemen "Psychologische Omkering" ("Psychological Reversal").

 

Psychologische Omkering vindt plaats als 't energiesysteem van polariteit wisselt, zonder dat jijzelf je daar bewust van bent (wat overigens niet 't zelfde is als de energie-ontregeling die negatieve emoties veroorzaakt).

De ontdekking van de achtergrond van dit fenomeen is minstens net zo belangrijk als EFT zelf: tot nu toe werd 't "schijnbaar niet in staat zijn om vooruitgang te boeken" afgedaan met uitspraken als "...gebrek aan wilskracht...", "...onvoldoende motivatie..." etc.; met vaak als gevolg dat de betrokken cliënt zich ging schamen/zich schuldig ging voelen, waardoor de algehele toestand van de persoon juist weer verslechterde. Dergelijke uitspraken zijn nu dus aantoonbaar onterecht: d'r is 'n andere oorzaak, 'n vorm van electrische hinder. Maar die is te corrigeren! Pas als dat gebeurd is, ligt de weg naar algehele vooruitgang / verbetering / groei open.

 

De fundamentele oorzaak van Psychologische Omkering is negatief denken. En hoe meer negatief denken aanwezig is, hoe meer kans op P. O. Zo is iemand die depressief is eigenlijk voortdurend omgeven door P.O: zijn/haar energiesysteem werkt letterlijk tegen hem/haar in; oftewel: 't onderbewustzijn reageert tegengesteld aan 't bewustzijn. Over 't algemeen weet men wel dat negatief denken van alles blokkeert/tegenwerkt, maar hoe en waar dat nou eigenlijk ontstaat/plaatsvindt, kon dus tot voor kort niemand uitleggen.
Dr.Callahan heeft 't, min of meer toevallig, kunnen achterhalen tijdens 't uitvoeren van spiertesten die m.n. in de Kinesiologie worden gebruikt: hij ondervroeg de cliënt en drukte tijdens 't antwoord de arm van de ondervraagde persoon naar beneden. Bestond er geen overeenstemming tussen 't uitgesproken antwoord en 't onderbewuste van de betrokken persoon, dan werd de arm zwak; bestond die overeenstemming wèl, dan kreeg Callahan de arm niet naar beneden geduwd!

 

 

Wie er meer wil over lezen kan de volledige cursus gratis downloaden op volgende site :

 

In het NL : www.lll-eft.nl/eft-handleiding

 

 

In het E : http://www.emofree.com/ de originele site van Gary Craig

 

 Hoe werkt EFT ?

 

De beladen beleving

EFT werkt slechts als er een emotie aan vast zit. Het gaat hier niet over het wat formuleren van zinnetjes. Het gaat over de juiste omschrijving van het probleem.
Elk woord, beeld, herinnering, gebeurtenis kan telkens een emotionele lading met zich meeslepen.

Wij gaan met EFT als het ware communiceren met het onderbewuste via het lichaam.

Hierbij dient wel de juiste taal gebruikt te worden. Dit betekent dat je best de bewoordingen van de client gebruikt met zijn dialect.
Het onderbewustzijn kent geen Latijnse termen.

In wezen bestaat er geen werkelijkheid, enkel subjectieve werkelijkheid. Ieder van ons leeft in zijn eigen werkelijkheid. Ervaringen worden gedurende het leven opgedaan en daaruit worden besluiten getrokken, goed of slecht. Maar wij vallen steeds terug op deze onwerkelijke gedachten, die slechts een samenraapsel zijn van subjectieve emotionele onwerkelijkheden.
Aspecten

Een probleem of een klacht kan je altijd onderverdelen in kleinere verschillende stukken of aspecten. Het gevoel kan bij elk aspect anders liggen. Elk aspect is anders “geladen” of “beladen”. Bij het ontleden van de klacht komen er verschillende onderdelen op de voorgrond. Meestal merk je de meerdere aspecten niet op, of welke aspecten er juist spelen. We kunnen dit het best illustreren met een voorbeeld:
 

Bij een trauma of fobie ontstaan na een auto-ongeluk kan de herinnering bestaan uit:

·        de schrik sloeg me om het hart toen ik de auto zag afkomen

·        de verschrikte ogen van de andere bestuurder

·        het piepen van de remmen

·        het geluid van de klap

·        ik hoorde mezelf schreeuwen

·        de desoriëntatie na de klap

·        ik vluchtte weg uit de auto

·        de reactie van de mensen om me heen
 

Belangrijk is het om alle aspecten apart te behandelen:

·        Ondanks de schrik me om het hart sloeg toen ik de auto zag afkomen, aanvaard ik mezelf helemaal.

·        Ondanks ik in de verschrikte ogen van de andere bestuurder keek, aanvaard ik mezelf helemaal.

·        Ondanks het piepen van de remmen, aanvaard ik mezelf helemaal.

·        Ondanks het geluid van de klap, aanvaard ik mezelf helemaal.

·        Ondanks ik mezelf hoorde schreeuwen van schrik, aanvaard ik mezelf helemaal.

·        Ondanks de desoriëntatie na de klap, aanvaard ik mezelf helemaal.

·        Ondanks ik uit de auto wegvluchtte, aanvaard ik mezelf helemaal.

·        Ondanks de reactie van de mensen om me heen, aanvaard ik mezelf helemaal.
 

Uit een voorbeeld voor een spinnenfobie:

·        Angst bij de gedachte aan een spin lijkt totaal iets anders dan het aanschouwen van een spin op een plaatje.

·        En een spin op een plaatje is niet te vergelijken met een echte spin.

·        Een onbeweeglijke spin is niet hetzelfde als een bewegende spin.

·        Een spin op je hand…

·        Een spin in je haar…
 

Zoek je aspecten? Ga dan op zoek naar synoniemen, zintuigen, beelden! Stel jezelf de volgende vragen: “Wat verergert het?”, “Wat gaat er door je heen?”, “Wat zeg je tegen jezelf?”. Probeer het zoveel mogelijk in je eigen woorden te zeggen. Stel regelmatig de vraag: “Hoe voelt dit?”. Hoe en waar voel je het in je lichaam (=extra ingang). Beleving is gevoel. Bekijk de problemen, onderzoek en ontleed ze langs alle kanten.

Als je iemand helpt met het behandelen van aspecten, let er op dat ze niet gaan verspringen van het ene aspect naar het andere (switching aspects). “Stick to the aspect” is de leuze! Het remt de behandeling. Hoewel de klant zegt dat het probleem nog identiek is (en de intensiteit dus niet naar beneden is gegaan) praat de klant onbewust niet meer over die pijn, maar over spanning of druk. Pijn, druk en spanning zijn niet hetzelfde, en feitelijk verschillende aspecten, en het aspect wat nu het meest op de voorgrond staat zal het eerst worden benoemd. Pak ze alle drie apart aan en de remming valt weg.


Net zoals bij EMDR komt er een moment waarbij je na het vellen van een aantal bomen, ineens het hele bos omvalt en het probleem als het ware als een bel uiteenspat, we noemen dit het veralgemeningseffect.Wetenschappelijk onderzoek naar EFT ?

In Amerika werd het effect van EFT en TFT sinds jaren door empirische studies aangetoond (Callahan,1987; Leonoff,1995; Wade, 1990; Figley & Carbonell, 1995 en 1997)
 

De Figley-Carbonell-studie:

Belangrijk was de Figley-Carbonell-studie, een systematische klinische demonstratiestudie, uitgevoerd aan de Florida State University, waarbij het effect van EFT en een aantal andere technieken werd beoordeeld, waaronder Visual-Kinestetic Dissociation Technic (V/KD) uit de NLP, Eye Movement Desensitisation  and Reprocessing (EMDR) en Traumatic Incident Reduction (TIR) bij de behandeling van PTSD-symptomen (Post Traumatic Stress Disorder). Figley was de man die PTSD als diagnose in de DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) heeft gekregen.

Volgens het onderzoek met de naam Active Ingredients Project   uitgevoerd  op een groep mensen met PTSS (PTSD) werkt TFT (de voorloper van EFT) vergeleken met EDMR bijna 3 keer zo snel, en vergeleken met de Visueel Kinestetische Dissociatie methode uit de NLP ongeveer 2 keer zo snel: ...

"Noting that the follow-up evaluation time frames and N's varied considerably across treatment conditions, notably imposing variables, respective Mean Group Treatment Times and Post-Treatment follow-up SUD ratings were as follows: TFT (N14) 63 mins, 3.60; V/K D (N11) 113 mins, 3.30; EMDR (N6) 172 mins, 2.64; TIR (N9) 254 mins, 5.67."

Method

Subjects

Time (min)

Pre-SUD

Post-SUD

V/KD

8

113

4.75

3.25

EMDR

6

172

5.00

2.00

TIR

2

254

6.50

3.40

TFT

12

63

6.30

3.00

Dit onderzoek wordt uitvoerig besproken in de volgende online-dokumenten:

Deel 1: http://www.fsu.edu/~trauma/art2v2i1.html
Deel 2: http://www.fsu.edu/~trauma/art2v2i2.html
Methodologie: http://www.fsu.edu/~trauma/promising.htmlDe Wells-studie: Fobie voor kleine dieren

In het Journal of Clinical Psychology werd een studie gepubliceerd, die een doorbraak betekende voor de wetenschappelijke erkenning van EFT (Wells, Polglase, Andrews, Carrington & Baker,2000).
Volledige titel van het artikel: Evaluation of a Meridian Based Intervation, Emotional Freedom Technique, for Reducing Specific Fobias of Small Animals.
De psycholoog Steven Wells en zijn collega’s uit Australië en de VS, hebben de werking van EFT in de behandeling van angsten voor kleine dieren en insecten onderzocht. De resultaten waren echt indrukwekkend. Een groep van 19 proefpersonen, die EFT leerden, werden vergeleken met 18 andere personen, die een speciale diafragmale ademhalingstechniek ter angstbeheersing aangeleerd gekregen hadden. De EFT-groep toonde een significante grotere bevrijding van hun angstsymptomen. Eveneens voelden ze zich bekwaam om in de nabijheid van deze dieren te vertoeven.
Gemeten werd o.a. de afstand tot waar mensen het dier konden benaderen voor en na de behandeling. De resultaten na controle op 6 en 9 maanden waren blijvend.

Dit onderzoek verscheen in:
The Journal of Clinical Psychology 59 (9). 943-966
Of
http://www.eftdownunder.com/eftpet.html kijk bij Research


De Swingle-studie 1: PTSD en auto-ongevallen

Een EFT-studie voorgesteld op de Annual Meeting of the Association for Comprehensive Energy Psychology in Las Vegas (Swingle, Pulos & Swingle, May 2000)
Volledige titel van het onderzoek: Effects of a meridian-based therapy, EFT, on symptoms of PTSD in auto accident-victims.
Bij deze studie onderzochten Dr. Paul Swingle en zijn collega’s de werking van EFT bij slachtoffers van auto-ongevallen, die aan PTSD leden. Deze slachtoffers hadden gecompliceerde problemen zoals symptomen van paniekaanvallen, angstuitbraken, nacht-merries en andere stresssymptomen.
De onderzoekers stelden vast, dat zowat drie maanden later, na het aanleren van EFT (in twee zittingen), deze personen significante positieve veranderingen vertoonden in hun hersen-golvenstructuur en verbeteringen aangaven op de stressschaal.
 

De Swingle-studie 2: Epilepsie en kinderen

Op dezelfde bijeenkomst stelde Dr. Swingle nog een tweede studie voor.
Volledige titel van het onderzoek: Effects of the Emotional freedom Techniques Method on seizure frequency in children diagnosed with epilepsy.
De kinderen werden elke dag door hun ouders behandeld, van zodra ze vermoedden dat er een epileptische aanval op komst was. Dr. Swingle ontdekte zowel een significante vermindering van de aanvalshevigheid bij deze kleine kinderen, alsook een grote klinische verbetering van de hersengolven (EEG), al naargelang EFT over een periode van twee weken thuis was uitgevoerd. Een indrukwekkend resultaat.

Voor nog meer wetenschappelijk resultaten, ga naar:

www.energypsyched.com.pdf

www.innersource.net

www.eftsupport.comEen oogstudie http://www.eft-instituut.be/ ga naar download p 2

 
 
Bijwerkingen

EFT heeft geen nevenwerkingen.  Het enige dat kan gebeuren is dat de client begint te geeuwen,of zuchten tijdens het Ahaa-moment.  Dit is meestal na een shift of energy en betekent vooruitgang.
 
 
 

Waarom sluit EFT zo mooi aan bij de integratieve opleiding ?

De techniek beïnvloedt het onbewuste (door herhaling, visuele stimulatie, opwekken van een aangenaam basisigevoel in een ontspannen toestand), verhoogt het fundamenteel zelfvertrouwen,

Is ook gebaseerd op humanistische principes, vertrouwt op het zelfgenezend proces, groei ontstaat als men de belemmering wegneemt.

EFT heeft mijn leven rijker gemaakt en ik wil dit met anderen te delen.

 

 

 

 


Referenties

 

Opleiding bij Michel Debruyckere in november 2009

EFT Practitioner sedert januari 2010

 

 

Bronnen

 

Klopacupressur Dr. Suzanne Marx

Thesis Annelies Van Weereld o.l.v. Prof. Dr. M. Leijssen

Academie voor Integrale Gezondheidsschool De Levensschool cursus EFT Nancy Geerts

Emoties Bron van Kracht Martien Vereycken

Focussen Gevoel en je Lijf Eugene Gendlin

Je Brein als medicijn Dr. David Servan-Schreiber

 

 

 

Geraadpleegde  internetsites:

 

http://www.eft-instituut.be

http://www.emofree.com

http://www.eft-coaching.be

http://www.eft-online.be

 
 
Link naar introfilmpje Emofree