5400-5999
Sites per thema:
psy0 algemeen
psy1 systemen
psy2 denken
psy3 brein
psy4 individu
psy50 diagnostiek
psy54 behandeling
psy6 optimaal
psy7 groepen
psy8 suboptimaal
psy9 optimaal

5730 Neurotherapie

Een korte beschrijving van
de neurotherapie


Hoewel het al decennia lang bekend is dat het EEG psychische werkingstoestanden kan weerspiegelen (aandacht, slaapstadia, IQ) is men pas de laatste jaren, dank zij de verfijnde computermogelijkheden, gaan beseffen dat er niet alleen veel meer diagnostische details af te lezen vallen uit een computer-geanalyseerd EEG (genoemd qEEG, kwantitatieve qEEG, met gedetailleerde metingen van golfkarakteristieken en berekenen van verhoudingen). Dit leidde tot een verfijnde diagnostiek van bv. persoonlijkheidstypes (depressievatbaarheid, neurovegetatieve gevoeligheid, hysterie, enz.).

De grootste verrassing was echter toen bleek dat deze hersengolven ook via feedback, dus gewone conditionering konden beïnvloed worden. Enkele decennia geleden wist men dat al van de alfagolven die overeenkwamen met een toestand van diepe rust en meditatie. Men heeft toen ontdekt dat het bevorderen van het aantal alfagolven, door neurofeedbacktraining, die rusttoestand met al zijn voordelen bevorderde. Dus oorzaak en gevolg zijn blijkbaar in twee richtingen aan elkaar gekoppeld. Maar door de verfijnde diagnostische mogelijkheden is men ook verhoudingen van golven gaan beïnvloeden: de persoon (vaak ook een kind) zit voor een computerscherm, en als blijkt dat de golfverhouding de gewenste richting  uitgaat wordt hij beloond door aangename geluiden, muziek, en zelfs uittreksels van geliefkoosde filmpjes. Wat de betrokkene subjectief in zijn hersenen "doet" om deze verschuiving te bewerkstelligen is moeilijk onder woorden te brengen. Hij "denkt" zeker aan bepaalde zaken, maar die zijn niet bewust te omschrijven. Courante toepassingen zijn oa: ADHD en ADD (verbeteren van de verhouding tussen theta- en bêtagolven in de frontale hersenen) en depressie (afremmen van de "negatieve" rechter hemisfeer, en stimuleren van de "positieve" linker hemisfeer).

 


Een andere elektrische techniek om de hersenfunctie en daardoor de ermee daarmee samengaande psychische functies te beïnvloeden is de "repetitieve Trancraniële Magnetische Stimulatie" (rTMS) waarbij herhaaldelijk (dagelijks) een zeer krachtige elektrische magneet nabij bepaalde corticale gebieden wordt gebracht, waardoor de onderliggende hersenfunctie wordt beïnvloed (versneld of vertraagd). Bij depressies zal men dus de linker frontale hemisfeer via magnetische inductie tot meer activiteit aanzetten (golven versnellen), en de rechter juist wat afremmen (golven vertragen). Deze techniek werkt verder ook goed bij enkele neurologische aandoeningen zoals neurogene pijn, tinnitus, adynamie na beroerte, Parkinson, e.d.