6000-6999
Sites per thema:
psy0 algemeen
psy1 systemen
psy2 denken
psy3 brein
psy4 individu
psy50 diagnostiek
psy54 behandeling
psy6 optimaal
psy7 groepen
psy8 suboptimaal
psy9 optimaal

6001 Hindoelegende


Een Oude Hindoelegende


Volgens een oude Hindoelegende waren indertijd alle mensen goden. Ze maakten op een schromelijke manier misbruik van hun godheid.

Brahma, de God der Goden, besloot hen de goddelijke macht te ontnemen en die te verstoppen op een voor hen onvindbare plaats. Het grote probleem was dus een geheime bergplaats te vinden.

Toen de halfgoden samen werden geroepen om dit probleem op te lossen, stelden zij het volgende voor: "Laten wij de godheid van de mens diep in de aarde begraven."

Maar Brhama antwoordde: "Nee, dat volstaat niet, want de mens zal graven en de godheid terugvinden."

Daarop wisten de halfgoden te zeggen: "Laten wij in dat geval de godheid in de diepste oceaan gooien."

Maar Brahma antwoordde opnieuw: "Nee, want vroeg of laat zal de mens de diepten van alle oceanen verkennen, en het is zeker dat hij de godheid op een dag zal vinden en naar de oppervlakte terughalen."

Toen besloten de halfgoden: "Wij weten niet waar wij de godheid moeten verbergen, want er blijkt noch op aarde. noch in de zeeën een plaats te zijn waar de mens ze nooit zal vinden."

Toen antwoordde Brahma: "Ziehier wat we met de godheid van de mens zullen doen: wij zullen ze verbergen in het diepste van hemzelf, want dat is de enige plaats waar hij nooit zal denken te zoeken."

Sinds die tijd, zo besluit de legende, heeft de mens de wereld doorkruist en alle hoeken ontdekt, heeft hij gedoken en gegraven, op zoek naar iets dat in hemzelf te vinden is.
(Naar een tekst van Eric Butterworth, uit 'Discover the power within you', Harper & Row, New York, 1968)