6000-6999
Sites per thema:
psy0 algemeen
psy1 systemen
psy2 denken
psy3 brein
psy4 individu
psy50 diagnostiek
psy54 behandeling
psy6 optimaal
psy7 groepen
psy8 suboptimaal
psy9 optimaal

6236 Bewaren van ideeën


Het bewaren van  ideeën


Het bewaren of bewust blijven van nieuwe ideeën roept eveneens vaak innerlijke weerstanden op. Immers, ons onbewuste verzet zich niet alleen tegen het vergaren van exogene ideeën, maar zorgt er vooral voor dat we deze zo snel mogelijk vergeten en verdringen, door er gewoon nooit meer aan terug te denken. Niet bewaren (bv. door niet onmiddellijk te noteren) is een vorm van verdringing. Misschien is het belangrijkste element van de techniek van het aanwenden der exogene inspiratie juist het zich kunnen bewust blijven van de verworven inzichten.

 

De Agenda


Er is een eeuwenoude truc om van dingen bewust te blijven die we, om tal van redenen, spontaan zouden vergeten: het noteren. De agenda is wellicht één der meest praktische methodes om dingen niet te vergeten, en vooral om ze op het gewenste ogenblik weer aan het bewuste aan te bieden. Bij vele mensen omvat de zakagenda maar twee delen: de nota’s per datum, en een adressenlijst. Het getuigt van optimale zelforganisatie om daar een derde deel aan toe te voegen: per thema. Bovenaan kan je een referentiewoord schrijven en dan alle blaadjes bv. alfabetisch klasseren. Het kan natuurlijk allemaal ook in een elektronische agenda (“organizer”), maar hoewel sommigen er zeer geestdriftig over zijn, is dit volgens velen nog te omslachtig. Feit is echter dat het vroeg of laat de mogelijkheden van het papier zal overtreffen. Ook informatie die we gauw vergeten maar altijd opnieuw en snel nodig hebben kan daar in staan, maar hier hebben we het in het bijzonder over psychologische zaken: suggesties die we krijgen, zaken die we opvangen, goede voorbeelden die we zien, dit alles op de meest onverwachte ogenblikken. Wat je niet kan noteren ter plekke, omdat het onbeleefd, of onpraktisch is, kunnen we altijd onmiddellijk achteraf noteren, of ons zelfs even verwijderen. Hetzelfde geldt voor het naslaan van dergelijke informatie: op het moment zelf of net ervóór. Het bijkomend voordeel van zo'n agenda is dat op gelijk welk moment een aantal zaken kunnen herlezen worden: tijdens vervelende vergaderingen of terwijl men wacht. Deze momenten worden zo optimaal benut als bron van inspiratie.


Een belangrijk aspect is de losbladigheid, dat laat je toe, al naargelang het systeem met jou meegroeit, om het aan te passen aan je leef- en werkwijze.

 

Het Groeiboek

In praktijk zal het er dus op neerkomen dat we ergens nota’s maken over de vergaarde suggesties, en deze op een gemakkelijke terugvindbare plaats bewaren, bijvoorbeeld in onsgroeiboek: een stimulatie- en inspiratieschrift (S.I.S.) voor onszelf. De nota’s die je maakt tijdens deze training zijn een begin van zo’n groeiboek.

Daar waar de agenda enkel dient om losse en korte nota’s te noteren, dient het groeiboek meer om uitgewerkte en soms heel persoonlijke ideeën in te noteren: stukken dagboek, het verslag van enkel zeer aangrijpende ervaringen, inspirerende teksten of afbeeldingen, uitgewerkte projecten [zie een later hoofdstuk], enz. Het kan stilaan ook meer en meer esthetisch opgebouwd zijn, want dat is al een stimulerend aspect op zichzelf.

De twee aspecten blijven steeds belangrijk: inspirerend en stimulerend.