6000-6999
Sites per thema:
psy0 algemeen
psy1 systemen
psy2 denken
psy3 brein
psy4 individu
psy50 diagnostiek
psy54 behandeling
psy6 optimaal
psy7 groepen
psy8 suboptimaal
psy9 optimaal

6570 SolliciterenVóór het interview

- informeer je over het bedrijf, zijn projecten, zijn realisaties en uitdagingen (via internet, contacten)

- lokaliseer het adres, de toegangswegen de tijd. Kom ruimschoots op tijd en neem die dag geen andere afspraken aan

- bereid je argumenten om die job te krijgen goed voor. Oefen voor de camera met een korte voorstelling, let vooral op de structuur en jouw argumenten pro.

- bereid de vragen voor die je wil stellen.

- kleed je behoorlijk, niet overdreven maar evenmin te losjes.

- vergeet je agenda niet, en evenmin een notitieboekje.

- breng alle documenten mee die de werkgever zou kunnen vragen: CV, diploma's, uitnodigingsbrief, sollicitatiebrief, enkele foto's, stageverslagen, ...


Gedurende het interview

- eerste indrukken zijn belangrijk: handdruk, oogcontact, houding en lichaamstaal, eerste woorden, eerste stiltes, ...

- laat de interviewer het gesprek beginnen. Sommigen beginnen met de voorstelling van het bedrijf, anderen vragen om eerst jezelf voor te stellen.

- je zelfvoorstelling moet congruent zijn met je sollicitatiebrief.

- Vergeet niet enkele belangstellende vragen te stellen

- Reageer steeds positief, constructief en overtuigend. Luister goed en onderbreek nooit.

- Wees hoffelijk en welopgevoed, maar ook spontaan.


Na het interview

- Als je binnen de week geen nieuws hebt bel de interviewer beleefd op. Het bevestigt je motivatie voor deze job.

- Vraag hem hoe ver de sollicitatiebehandeling gevorderd is.

Als je niet aanvaard bent, tracht te weten te komen waarom, en welke adviezen hij je verder kan geven. Hoewel deze adviezen soms niet noodzakelijk oprecht zijn, hou toch rekening met deze zaken.


De verwachtingen van de meeste interviewers

1. creativiteit, en de bekwaamheid tot vernieuwen en veranderingen doorvoeren

2. initiatieven en beslissingen kunnen nemen, verantwoordelijkheid en verantwoord risico's kunnen nemen

3. organisatiebekwaamheid met planning en time-management

4. vaardigheden voor teamwork

5. een R&D-team kunnen leiden en bezielen

6. communicatievaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk

7. goed en empathisch luisteren

8. goed kunnen presteren, engagement, efficiëntie, zelfmotivatie

9. elementair wiskundig inschattingsvermogen voor grootheidscategorieën en verhoudingen

10. de typische vaardigheden voor de job

11. vreemdetalenkennis, vooral Engels

12. eigen groei- en ontwikkelingsvermogen, bredere en strategische visie

13. jobmobiliteit

Tracht het beheersen van deze vaardigheden te illustreren met voorbeelden.

(Bron: ecti45@bboc.fr, 2013)