8000-8999
Sites per thema:
psy0 algemeen
psy1 systemen
psy2 denken
psy3 brein
psy4 individu
psy50 diagnostiek
psy54 behandeling
psy6 optimaal
psy7 groepen
psy8 suboptimaal
psy9 optimaal

8210 Ouders en opvoeding


(Uit DeRedactie, 18.04.13, Samuel HANEGREEFS)

Uit resultaten van het onderzoeksproject “Scheiding in Vlaanderen” blijkt dat kinderen van gescheiden ouders tot 45 procent minder kans hebben om een hoger diploma te halen. De onderzoekers pleiten daarom voor meer aandacht op school voor de thuissituatie.

"Gescheiden gezinnen hebben vaak minder financiële middelen en er is ook een verminderd contact met de ouders", zegt doctoraatsonderzoeker Nele Havermans. “Bovendien kan de stress van een echtscheidingssituatie de schoolresultaten negatief beïnvloeden.” Als de ouders scheiden voor dat het kind 18 jaar is, kan dat resulteren in een lagere kans om op latere leeftijd een diploma te halen in het hoger onderwijs.

Ook het opleidingsniveau van de ouders speelt daarbij volgens de onderzoekers een rol. Bij kinderen van lager opgeleide ouders zou het negatief effect van de scheiding op de schoolloopbaan sterker zijn dan bij kinderen van hoger opgeleide ouders.

Bron van sociale ongelijkheid

De onderzoekers pleiten daarom voor meer aandacht voor de thuissituatie van kinderen in het Vlaamse onderwijsbeleid. “Een echtscheiding kan trouwens gezien worden als een potentiële bron van sociale ongelijkheid”, concluderen ze. “De kans op een hoger diploma wordt erdoor verkleind en het behaalde opleidingsniveau hangt dan weer samen met het inkomen en de gezondheid in het latere leven.”

Opvoeding door vader even belangrijk als door moeder

In een parallel onderzoek merkte “Scheiding in Vlaanderen” op dat na een scheiding de opvoeding door de vader even belangrijk is voor het welbevinden van kinderen als de opvoeding door de moeder.

Dat de vader en moeder daarbij een andere stijl van opvoeden hanteren is volgens onderzoeker Kim Bastaits op zich geen probleem. "De moeder kan veel met het kind praten, terwijl de vader meer activiteiten doet, of omgekeerd natuurlijk.”